2022-08-08

VAL 2022: Varför ska jag rösta på ditt parti?

FOTO: SHUTTERSTOCK

Nu är det en månad kvar till valet. DT har ställt frågan “Varför ska jag som döv rösta på ditt parti?”  till riksdagspartierna. Se deras svar här nedan. 

LÄS MER: Så tycker riksdagspartierna i sex olika frågor 


 

VÄNSTERPARTIET
Vänsterpartiet eftersträvar ett samhälle där du som döv har möjligheten att leva ett självständigt liv och att delta i samhället fullt ut på dina egna villkor. Vi arbetar aktivt i riksdagen, regioner och kommuner för att detta ska bli verklighet och är villiga att tillföra de resurser som krävs. Samhället och samhällets stöd måste utformas på ett sådant sätt så att du, utifrån dina förutsättningar, kan medverka i samhällsutvecklingen och nå full delaktighet i samhällslivet.


SOCIALDEMOKRATERNA
Du ska rösta på Socialdemokraterna om du vill ha en jämlik välfärd för alla, där de som har de största behoven prioriteras först och där finansieringen av välfärden sker solidariskt utifrån bärkraft. Det är genom en rättvis och solidarisk välfärdspolitik som det kommer att finnas möjlighet att förbättra bland annat vård och omsorg åt dem som behöver det mest.


MILJÖPARTIET
Alla människor, djur och den biologiska mångfalden är beroende av miljö- och klimatfrågan, vår tids ödesfråga. I snabb takt håller vi just nu på att nedmontera våra förutsättningar här på planeten och Miljöpartiet är det enda riksdagsparti som fullt ut tar detta på allvar och har en politik för att möta problemen. Samtidigt kan man som döv känna sig trygg med att vi också månar starkt om MR (mänskliga rättigheter)-frågor, och har med oss vikten av brukarperspektiv i alla sammanhang. 


CENTERPARTIET
Det är en självklarhet att alla med funktionshinder ska ges möjligheten till ett aktivt liv och deltagande i samhället. Centerpartiet lanserar därför ett funktionshindermanifest, med 29 konkreta förslag för att underlätta livet för människor med olika funktionshinder. Funktionshinderpolitiken är inte bara ett politikområde, utan spänner över hela samhället. För att se till att människor kan leva det liv man vill krävs omtag inom frågor som skola, sjukvård, jämställdhet, arbetsmarknad och assistens. I vårt funktionhindermanifest samlar vi vår politik som skulle underlätta livet för människor med olika funktionshinder.LIBERALERNA
Liberalerna vill inrätta en nationell teckenspråksutbildning och vill se till att elever som önskar teckenspråk i skolan erbjuds det. Vi går till val på ett maktskifte och vi vill ingå i en liberal borgerlig regering efter valet. Vi tror att det är det bästa sättet att lösa de utmaningar Sverige står inför. Liberalerna går till val på tre profilfrågor – en skola för kunskap, en klimatpolitik för minskade utsläpp och en liberal politik för att minska segregationen i Sverige.KRISTDEMOKRATERNA
Vi kristdemokrater sätter människovärdet främst och våra förslag syftar till att stärka den enskilda människans möjlighet att leva ett liv med självbestämmande och med full delaktighet i samhället. För oss är det också viktigt att betona att teckenspråk ska ses som en språklig identitet. Men i språklagen finns det formuleringar som uttrycker att teckenspråk är ett kommunikationsverktyg för människor med nedsatt hörselförmåga. Det är olyckligt och de är vi beredda att se över. MODERATERNA
Moderaterna står för individens frihet och alla människors rätt att leva sitt liv efter sina egna förutsättningar, behov och drömmar. Alla som kan och vill arbeta ska ges möjligheter att kunna göra det med en lön man kan leva på i gemenskap med arbetskamrater. Det börjar med att alla får de kunskaper de behöver i skolan. Vi vill få ordning på Sverige där alla kan känna sig trygga. Där vi sätter stopp för t.ex. gängkriminalitet, skjutningar och våldsbrott. Där brottsoffren får upprättelse och stöd.SVERIGEDEMOKRATERNA
Eftersom Sverigedemokraterna är ett parti som prioriterar funktionsrättsfrågor på riktigt, inte bara i ord och löften.


LÄS MER: Så tycker riksdagspartierna i sex olika frågor

  1. SKOLA
  2. TOLKTJÄNST
  3. ARBETSMARKNAD
  4. ÄLDREOMSORG
  5. NATIONELLT KUNSKAPSCENTER
  6. NYANLÄNDA

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-08-10

Publicerad: 2022-08-08