Om Dövas Tidning

Dövas Tidning (DT), grundad 1891, är en medlemstidning som ägs och utges av Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Målgruppen är döva och andra intresserade. DT har fått i uppdrag av SDR att:

  • att journalistiskt bevaka frågor av särskilt intresse, såväl nationellt som internationellt, för vår målgrupp
  • att utgöra ett forum för intressepolitisk diskussion där olika perspektiv lyfts fram
  • att sprida relevant kunskap om det DT bevakar till omvärlden

DT publiceras i två versioner: som tryckt papperstidning och på webben, dovastidning.se. I papperstidningen publiceras material som är aktuellt över en längre tid: aktualiteter, granskningar, reportage, porträtt och krönikor med mera. På dovastidning.se publiceras nyheter, webb-tv på svenskt teckenspråk samt ett urval av det bästa ur papperstidningen med mera.

Läs mer:

Om våra produkter
Tidningens historia
Redaktionell policy