Våra produkter

Papperstidningen

Vår klassiska och omtyckta produkt. I papperstidningen publiceras material som är aktuellt över en längre tid: aktualiteter, granskningar, reportage, porträtt och krönikor med mera. Två av papperstidningens främsta styrkor är att den når alla SDR-medlemmar och med sitt upplägg ger en god överskådlighet.

UPPLAGA
3.000 ex (2022)

ANTAL NUMMER
5 nummer/år

UTGIVARE
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)


Webbplatsen dovastidning.se

På dovastidning.se (lanserad 2011) publiceras nyheter, webb-tv på svenskt teckenspråk samt ett urval av det bästa ur papperstidningen med mera. Två av webbplatsens främsta styrkor är snabbhet och möjlighet att utge tvåspråkig journalistik (svenskt teckenspråk och svenska). En annan fördel är att DT:s journalistiska innehåll enkelt kan delas och spridas i sociala medier och andra sidor på nätet.

BESÖKARE
80 000 unika besökare (2021)
380 000 sidvisningar (2021)

PUBLICERING
Löpande under året med tonvikt på aktualiteter och webb-tv på svenskt teckenspråk. 

UTGIVARE
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)