Våra produkter

Papperstidningen

Vår klassiska och omtyckta produkt som fyller 130 år i juni 2021. I papperstidningen publiceras material som är aktuellt över en längre tid: aktualiteter, granskningar, reportage, porträtt och krönikor med mera. Två av papperstidningens främsta styrkor är att den når alla SDR-medlemmar och med sitt upplägg ger en god överskådlighet.

Upplaga

3.400 ex (2020)

Antal nummer

5 nummer/år

Utgivare

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

 

Specialnummer Allt om teckenspråk

Allt om teckenspråk är ett extratjockt specialnummer av Dövas Tidning och utges vart fjärde år i samband med SDR:s kongress. Hittills har vi utgett två nummer av Allt om teckenspråk, 2013 och 2017. Under 2021 har vi glädjen att publicera ett nytt Allt om teckenspråk-nummer, lagom till Dövas dag i september och efter SDR:s kongress. Målgruppen är alla som på olika sätt har en koppling till det svenska dövsamhället och talar svenskt teckenspråk, eller är nyfikna på att lära sig svenskt teckenspråk. Upplagan kommer att vara större än normalt.

Utgivning

September 2020 till SDR:s samtliga medlemmar

Utdelning

Allt om teckenspråk kommer också att delas ut i olika sammanhang under perioden 2021-2025, t.ex. Dövas dag och Sveriges Dövas Riksförbunds 100-årsjubileum. Tidningen ska även finnas som pdf på dovastidning.se.

Utgivare

Dövas Tidning, en del av Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

 

Webbplatsen dovastidning.se

På dovastidning.se (lanserad 2011) publiceras nyheter, webb-tv på svenskt teckenspråk samt ett urval av det bästa ur papperstidningen med mera. Två av webbplatsens främsta styrkor är snabbhet och möjlighet att utge tvåspråkig journalistik (svenskt teckenspråk och svenska). En annan fördel är att DT:s journalistiska innehåll enkelt kan delas och spridas i sociala medier och andra sidor på nätet.