Annonsera

Välkommen att synas i Dövas Tidning

Dövas Tidning (DT) är nyhetsledande när det gäller döv- och teckenspråksrelaterade frågor. Tidningen har funnits sedan 1891 och ägs samt utges av Sveriges Dövas Riksförbund, SDR. Målgruppen är döva och andra intresserade. I Sverige finns över 30 000 personer som till vardags talar svenskt teckenspråk.

Som annonsör har du en unik möjlighet att nå många av dem i DT och synas i följande kanaler:

  • papperstidningen Dövas Tidning
  • webbplatsen dovastidning.se

DT når SDR:s samtliga medlemmar och även en rad personer som är intresserade av det vi bevakar, till exempel anhöriga och professionella som arbetar med och för döva.

Den som annonserar i Dövas Tidning stödjer inte bara DT:s journalistiska arbete utan också indirekt SDR som arbetar för rätten och möjligheten att tala svenskt teckenspråk i samhället.

Annonsering i Dövas Tidning möjliggör fler journalistiska satsningar, till exempel webb-tv på svenskt teckenspråk och genomarbetade kartläggningar.

Välkommen att synas i DT!


Läs mer:

Annonsera i både papperstidningen och webben

Annonsera på webben

Villkor för annonsering i DT

Annonspolicy

Informationsblad: