2019-09-04

Nu har Torbjörn Svensson cyklat i mål

||

Efter 240 mil på tre veckor har Torbjörn Svensson nu nått fram till slutdestinationen Smygehuk som är Sveriges sydligaste udde. Det här äventyret är hans andra utmaning efter Deafblind Challenge Helsingör – Helsingborg 2018 som DT tidigare skrivit om här.

Den här gången utmanade Torbjörn sig själv genom att cykla från Treriksröset, Sveriges nordligaste punkt till Smygehuk. Under äventyret gjorde han flera stopp, till exempel i Umeå, Stockholm, Örebro och Göteborg.

Han har dövblindhet, en kombinerad syn- och hörsnedsättning. Cykeln, som han färdades på, är en specialbyggd tandemcykel. Han hade alltid en pilot som satt längst fram och styrde. Under resan avlöste sex olika piloter varandra. Alla sex ställde upp ideellt.

Den största drivkraften till att Torbjörn tagit sig an utmaningen är hans barn Alva och Hugo. Torbjörn får inte vara den pappa han vill till barnen och ha dem på halvtid på grund av att hemkommunen avslagit hans ansökan om assistans. Ett foto på Alva och Hugo finns på hans cykeltröja. Barnens namn syns också på cykelramen.

Det andra skälet till äventyret är att Torbjörn känner sig utsatt och utanför samhället på grund av sin dövblindhet. Han vill visa vad det innebär att ha dövblindhet och krossa fördomar om dövblindhet.

Han har haft en tuff cykelresa, både fysiskt och mentalt. I norra delen av landet var det motvind, ösregn och extrema backar som tandemekipaget fick trampas med. När de cyklade längs Höga kusten ”kom dövblindheten ikapp” som Torbjörn uttryckte sig i Nyhetsmorgon på TV4. Då kände han att han var tvungen att kliva av. Den fysiska kapaciteten var fortfarande god och han hade kunnat fortsatt cykla om han ville. Men han blev utbränd för att han hela tiden fick komma till nya platser. Då kämpade han med att försöka ta in all information. Han fick ta vilopaus för att samla krafter. Sedan fortsatte han cykelresan från Stockholm ner till Smygehuk.

I sex städer anordnade Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), ABF och Iris Hjälpmedel evenemang som en del av Deafblind Challenge. Där var Torbjörn en av talarna. Dövas Tidning var på plats i Göteborg. Då berättade han att äventyret var överväldigande och att han fått många nya instinkter. Efter att ha kommit i mål kommer han att behöva smälta alla upplevelser som han fått vara med om och reflektera kring vad utmaningen inneburit för honom.

Nu uppskattar han livet på ett annat sätt. Ett exempel var att nu var det en småsak för honom att det inte regnade vid eventet i Göteborg. Deafblind Challenge handlar inte bara om hans kamp. Det finns många andra personer med dövblindhet som är i samma situation som han. Torbjörn är inte deprimerad för att han har dövblindhet utan för att samhället inte klarar av att ge den hjälp han behöver. Han vill att hans barn ska få en pappa som är delaktig i deras liv och i samhället.

SARAH REMGREN
redaktionen@dovastidning.se


Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. Dövblindhet medför därför, i relation till omgivningen, specifika funktionshinder. Läs mer på Nationellt kunskapscenters för dövblindfrågor webbplats.

 

Uppdaterad: 2021-03-02

Publicerad: 2019-09-04