2024-03-12

Försoningsprocess i Finland

Statsminister Petteri Orpos regering i Finland inleder en sannings- och försoningsprocess med den finska dövrörelsen.

Arbetet med en sannings- och försoningsprocess påbörjades 2022 under den dåvarande regeringen, och man har haft en arbetsgrupp som tillsattes av statsrådets kansli. Arbetsgruppens arbete avslutades 2023, och nu har det finska justitieministeriet ansvaret för att gå vidare med processen. Syftet med sannings- och försoningsprocessen är bland annat att identifiera och dokumentera historiska oförrätter som döva och teckenspråkiga personer har utsatts för, enligt finska justitieministeriets hemsida.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2024-03-12

Publicerad: 2024-03-12