2024-05-07

14 maj och 23 september har bytt benämning

Åsa Henningsson berättar om beslutet. FOTO: SDR

Den 14 maj varje år uppmärksammas Teckenspråkets dag. Nu har dagen bytt benämning från Teckenspråkets dag till Svenska teckenspråkets dag efter ett beslut av Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Åsa Henningsson, SDR:s förbundsordförande, berättar mer om beslutet.

Varför har ni bytt benämning på 14 maj och 23 september?
– Vi har snarare gjort ett förtydligande, säger Åsa Henningsson. Vi pratar om ett nationellt teckenspråk som är det svenska teckenspråket, därför kallas dagen nu för Svenska teckenspråkets dag. Det handlar också om att många i vårt samhälle fortfarande tror att teckenspråket är internationellt. Nu blir det tydligare att den 14 maj är svenska teckenspråkets dag i vårt land, och att 14 maj och 23 september är två olika dagar. 23 september kallades tidigare för Internationella teckenspråksdagen men den svenska benämningen är nu Internationella dagen för teckenspråken i världen.

Kan du berätta mer om hur processen har sett ut?
– En fundering kring termen Teckenspråkets dag är något som har kommit mer de senaste åren. Men det handlar också om att det funnits en önskan från våra medlemmar att 14 maj ska finnas i svenska kalendrar. Frågan har avhandlats under tidigare kongresser och vi har arbetat med frågan i perioder. Idag är förutsättningarna mycket bättre. Det finns också fler temadagar under samma dag idag. Naturligtvis handlar det också om att vi vill visa att vi är stolta över 14 maj som är vår dag. Vi har haft en dialog med Institutionen för språk och folkminnen (Isof) om olika formuleringar och benämningar.

Vad hoppas ni att beslutet ska leda till?
– Vi hoppas på en större spridning av dagarna om de finns i såväl digitala som tryckta kalendrar. Vi hoppas helt enkelt att den blir en påminnelse om att det svenska teckenspråket existerar mer eller mindre i allas vardag i det svenska samhället. Att en positiv attityd och nyfikenhet främjas, liksom att det svenska teckenspråket anses vara lika viktigt som andra språk.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2024-05-07

Publicerad: 2024-05-07