2024-03-12

Teckenspråk inkluderas i Äldreomsorgslyftet

Satsningen Äldreomsorgslyftet förlängs och breddas. FOTO: Shutterstock

Äldreomsorgslyftet är ett statsbidrag som syftar till att utbilda ny och befintlig personal inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre.

Initiativet togs av den tidigare regeringen 2020, och erbjöd bl.a. möjligheten att utbilda sig i svenska. I januari rapporterade Nyhetstecken att regeringen har beslutat att förlänga och utveckla Äldreomsorgslyftet mellan 2024-2026, och då även ge möjlighet att utbilda sig i de nationella minoritetsspråken och teckenspråk.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2024-03-12

Publicerad: 2024-03-12