2021-09-14

Jag har alltid andats, drömt och tänkt på teckenspråk

ANTOLOGI Teckenspråket har alltid funnits där för mig, det kom redan med modersmjölken. Mina föräldrar, morföräldrar och farföräldrar är döva så teckenspråket har varit en självklar del av vår familj. Troligen finns det en speciell ärftlig döv-gen i familjen då jag är fjärde generationen döv på pappas och tredje på mamma sida. Mina föräldrar tecknade med mig när jag var nyfödd och jag har hela tiden varit omgiven av detta fantastiska visuella språk under hela min uppväxt. Så jag har alltid andats, drömt och tänkt på teckenspråk.

Just nu går jag i årskurs sex på Östervångsskolan i Lund och får undervisning på teckenspråk. På fritiden simmar jag med en hörande simklubb i Lund och oftast är en teckenspråkstolk med på träningarna. Jag har varit med på några internationella simtävlingar för döva och det har varit en häftig upplevelse. Läsning är ett annat stort intresse, jag älskar att leva mig in i olika historier. Ibland skapar jag också egen teckenspråkspoesi, jag tycker att det är så vackert att berätta historier på teckenspråk.

Jag har hängt med min familj till olika teckenspråkiga evenemang som Dövas Dag, kulturfestivaler, teaterföreställningar, dövföreningars aktiviteter och idrottstävlingar som Ungdomsspelen och SM för döva. Teckenspråkiga tv-program har också betytt mycket för mig. Allra bäst gillade jag hunden Busan i Teckenlådan. Jag är tacksam över att tidigt ha kommit in i dövsamhället. Det ger mig en bra grund och trygghet att stå på inför framtiden. Det har också betytt mycket för min dövidentitet och självkänsla. Jag är stolt över att vara döv och ha teckenspråk som första språk. Med teckenspråket är jag modig!

I framtiden hoppas jag lära mig flera språk, bland annat tyska som är min pappas andraspråk, och hitta mitt drömyrke. Det är många döva barn i olika delar av världen som inte får teckenspråk eller möjlighet till utbildning och det tycker jag är orättvist. Därför vill jag även hjälpa döva barn någon gång i framtiden.

Ebba, 11 år
uppvuxen i en döv familj


ANDRA DELAR I ANTOLOGIN*:

Det händer fortfarande att jag inte vet
av Lotta Brodin

Bästa taxiresan nånsin – då var jag extra stolt
av Erik Akervall

Nyckeln till möjligheter
av Abdi Mohamed

För mig är det en gudagåva
av Thyra Lindström

Från noll teckenspråk till två teckenspråk
av Najlaa Sad Aldeen

Teckenspråket – bron mellan två världar
av Torbjörn Svensson

Språkets gränser är världens gränser
av Tobias Palmkvist

*ur Allt om teckenspråk 2021, ett extratjockt specialnummer som DT utger i september.

Uppdaterad: 2024-02-09

Publicerad: 2021-09-14