2021-06-05

DT rapporterar från SDR:s kongress – dag 2

Åsa Henningsson, som blivit omvald som SDR-ordförande, tackar för förtroendet. 

I dag inleds Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) digitala kongress dag 2. Den direktsänds på kongress.sdr.org. DT sammanfattar och uppdaterar löpande om vad som diskuteras och beslutas under kongressen. Hålltiderna kan ses här.


15. På återseende i morgon
Kongressen ajourneras till i morgon. Klockan 9.00 är vi tillbaka. Tack för att ni följde rapporteringen. På återseende!


14. Motionerna 34-45 behandlas i morgon
Kongressen hinner inte behandla alla kvarstående motioner i dag. Istället behandlas de sista motionerna (nr 34-45) i morgon.


13. Intervju med SDR:s omvalda ordförande Åsa Henningsson
DT har precis gjort en intervju med Åsa Henningsson. Här är tv-klippet. 


12. SDR:s nya styrelse 2021-2025

Bild (fr.v., första raden): Daniel Littorin, Åsa Henningsson och Maria Hermanson.
Bild (fr.v., mittersta raden): Joakim Hagelin Adeby, Lea Strandberg och Magnus Ryttervik
Bild (fr.v., sista raden): Romel Belcher, Pia Johnsson-Sederholm och Hedvig Ledung

Förbundsordförande: Åsa Henningsson, Öjebyn (OMVAL)

Vice förbundsordförande: Joakim Hagelin Adeby, Stockholm (NY)

Ledamot: Daniel Littorin, Stockholm (OMVAL)

Ledamot: Lea Strandberg, Örebro (NY)

Ledamot: Magnus Ryttervik, Stockholm (NY)

Ledamot: Maria Hermanson, Örebro (OMVAL)

Ledamot: Hedvig Ledung, Malmö (NY)

Ledamot: Romel Belcher, Stockholm (NY)

Ledamot: Pia Johnsson-Sederholm, Oxie (NY)


11. De här sju ledamöterna har valts in

De sju ledamöter som fått flest röster är:

Daniel Littorin, OMVAL
Magnus Ryttervik, NY
Hedvig Ledung, NY
Maria Hermanson, OMVAL
Lea Strandberg, NY
Romel Belcher, NY
Pia Johnsson-Sederholm, NY


10. Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår följande:

Ledamot: Daniel Littorin, Stockholm (OMVAL)

Ledamot: Lea Strandberg, Örebro (NY)

Ledamot: Magnus Ryttervik, Stockholm (NY)

Ledamot: Maria Hermanson, Örebro (OMVAL)

Ledamot: Hedvig Ledung, Malmö (NY)

Ledamot: Erika Lindberg, Stockholm (NY)

Vakant ledamot-plats: eftersom Kenneth Sandberg tagit tillbaka sin kandidatur

Motkandidaterna är:

Emelie Frost (som nu sitter som ledamot i SDR:s styrelse)
Pia Johnsson-Sederholm (NY)
Romel Belcher (NY)

Kongressen ska välja sju ledamöter. De har röstat nej till valberedningens förslag. Det innebär att de har nio kandidater att rösta på.


9. Val av vice förbundsordförande
I år finns det tre vice ordförande-kandidater:

Louise “Lolo” Danielsson, som är valberedningens förslag
Emelie Frost, motkandidat
Joakim Hagelin Adeby, motkandidat

Kongressen väljer Joakim Hagelin Adeby till vice ordförande.


8. Val av förbundsordförande

Åsa Henningsson tackar för förtroendet. 

Valberedningen föreslår omval av SDR:s nuvarande ordförande Åsa Henningsson. Det finns ingen motkandidat till henne i år. 41 av 44 ombud godkänner valberedningens förslag. 


7. Nu är vi tillbaka
Styrelsevalet äger rum alldeles strax. Just nu bildspel som visar vem som lett SDR genom åren.


6. Lunchpaus – klockan 13.45 väntar styrelsevalet
Snart är det lunchpaus. Klockan 13.45 väntar det spännande styrelsevalet. Här kan du se vilka kandidaterna är (gå till punkt 20 i artikeln). På återseende! 


5. Ersättning för förtroendevalda
I dag diskuterar ombuden frågan om ersättning för förtroendevalda. Förslag till ersättning kan läsas här.

Inkomstbasbelopp 2021: 68.200 kronor

Kongressen antar det ursprungliga förslaget, dock med följande tillägg: det är att vice ordförande och kassör ska få samma ersättning. Det vill säga 25% inkomstbasbelopp var.


4. Teckenspråkigt juridiskt ombud

Röstresultat för motion 20. Kongressordförande Alexandra Royal fastställer resultatet.

Stockholms Dövas Förenings motion (motion nummer 20, Teckenspråkigt juridiskt ombud) behandlas i dag. Föreningen yrkar att SDR ska arbeta för ha tillgång till teckenspråkigt juridiskt ombud som kan bistå förbundet med fördjupad kunskap i juridiska frågor. De anser även att förbundet också bör ha kunskap och kartlägga befintliga teckenspråkskunniga jurister så att döva kan anlita dem vid behov.

SDR:s styrelse anser att motionen är besvarad. Utdrag ur deras yttrande:

Förbundsstyrelsen har i svaret på motion 19 SDR ska använda mer juridik som verktyg i sitt arbete, som tar upp en liknande frågeställning, mer utförligt beskrivit att vi under våren 2021 utreder möjligheterna att koppla in juridisk kompetens till dövrörelsen. Precis som motionären anser förbundsstyrelsen att det kan vara mer framgångsrikt och en bra lösning att ha tillgång till en grupp jurister med teckenspråkskompetens. /…/ En del av förbundets påverkansarbete går även ut på att besvara remisser från regeringen om förslag på nya lagar. En jurist som kan överblicka hur ett lagförslag påverkar döva och teckenspråkiga skulle troligen även kunna stärka förbundet i bland annat remissvar.

Kongressen går på förbundsstyrelsens linje för båda motionerna 19 och 20.


3. DT försöker sammanfatta hur det har gått med några av motionerna
Motionerna är omfattande. DT försöker dock redogöra för hur det har gått med några av dem under dagen.


2. Alla kvarstående motioner ska behandlas i dag
I går hann ombuden behandla tolv motioner. Tanken är att alla kvarstående motioner ska behandlas i dag (motionerna 13-45). Motionerna kan läsas och ses här.
Om ni vill se vilka ombuden är, kan ni se deltagarlistan här, som senast blivit uppdaterad den 26 maj. Totalt 44 ombud närvarar vid kongressen. 


1. God morgon!

God morgon! Nu har kongressens andra dag inletts. Ytterligare två videohälsningar visas av: MyRights ordförande, Göran Alfredsson, och World Federation of the Deafs (WFD) ordförande, Joseph Murray.


*DT:s Niclas Martinsson rapporterar så fort han kan. Därför kan eventuella fel förekomma. 

Uppdaterad: 2021-06-05

Publicerad: 2021-06-05