2023-07-10

Det här är WFD:s nya styrelse – DT rapporterar från Jeju

WFD:s nya styrelse 2023-2027.


I detta nu är många döva från hela världen samlade på ön Jeju i Sydkorea. Här äger årets World Federation of the Deafs (WFD) generalförsamling och kongress rum mellan 9 och 15 juli. Dövas Tidning finns på plats. Håll utkik på vår webbplats och i nästa nummer av papperstidningen för att följa våra rapporteringar. I denna artikel får ni en kortfattad sammanfattning av generalförsamlingens tre viktigaste punkter.


LÄS MER: SDR tycker till efter WFD:s generalförsamling


Här är den nya WFD-styrelsen 
Den kanske mest spännande punkten är styrelsevalet – vilka ska vara med och leda världsförbundet under mandatperioden 2023-2027?  

Amerikanen Joseph Murray blev i dag 10 juli omvald som ordförande. Han var den enda ordförandekandidaten.  

Till vice ordförande-posten fanns bara en kandidat: Kasper Bergmann från Danmark. Även han blev omvald.  

Nio styrelseledamöter skulle väljas in. Delegaterna hade tretton kandidater att välja mellan. Av dem blev följande personer invalda:  

Florjan Rojba, Albanien (OMVAL)

Shirley Liu, Australien (NY)

Franceso Folino, Kanada (OMVAL)

Jaana Aaltonen, Finland (NY)

Hjörids Haraldsdottir, Island (OMVAL)

Angelo R. Cagnazzo, Italien (NY)

Victoria Manning, Nya Zealand (OMVAL) 

Bruno Druchen, Sydafrika (OMVAL)

Juan Angel de Gouveia, Venezuela (OMVAL)

Bättre könsfördelning men Asien saknas 
Geografiskt sett representerar den nya styrelsen fem av sex världsdelar: Afrika, Europa, Nordamerika, Oceanien och Sydamerika. Asien saknas. Sett till kön sitter fyra kvinnor och sju män i styrelsen. I den förra styrelsen satt endast två kvinnor.  

Den ryska kandidaten blev inte invald, inte heller de tre kandidaterna från Marocko, Nepal och Nigeria.


Förenade Arabemiraten vann omröstningen om 2027 års värdskap – får kritik

Tre länder stod som kandidater för att ta sig an nästa världskongress och generalförsamling. Dessa tre länder är Nigeria, Norge och Förenade Arabemiraten. Denna punkt livesändes tidigare i dag. WFD meddelade att de har besökt alla kandiderande länder för att utvärdera deras möjligheter att arrangera en världskongress- och generalförsamling. Nigeria kunde de emellertid inte besöka då det var för oroligt där, och representanterna från WFD kom från tre olika länder varav allas utrikesdepartement avrådde från inresa till Nigeria. Man har utvärderat alla kandiderande länders möjligheter till att organisera ett så stort event, erbjuda lokaler och logi och så vidare. Man gav till sist Nigeria 24 poäng samt Norge och Förenade Arabemiraten 28 poäng vardera. WFD rekommenderade först generalförsamlingen att välja Förenade Arabemiraten då det är lätt för många länder att ta sig dit, samt att det då skulle bli första gången ett land i Mellanöstern får stå som arrangör. Men sedan ändrade sig WFD och tog tillbaka sin rekommendation, i och med att det uppkom kritiska frågor kopplat till kvinnors begränsade rättigheter och att homosexualitet är olagligt i landet. WFD menade att det strider mot världsförbundets värderingar.  

Ändå röstade flest delegater på Förenade Arabemiraten (40 röster). Norge kom tvåa (32 röster) och Nigeria trea (de föll bort innan det slutgiltiga valet). Valet av värdland väckte kritik, bland annat från SDR. Läs mer här.

Nedan ger DT korta sammanfattningar och exempel på vad de olika värdlandskandidaterna har lyft fram i sina anföranden.


NIGERIA (Abuja) 
Nigeria lovar visumfri resa för alla delegater. De menar också att det är tryggt att resa dit då huvudstaden Abuja är en av de tryggaste städerna i Afrika. De vill inte väljas bort på grund av rädsla. En delegat från Storbritannien ställer frågan huruvida förtryckta grupper och kvinnor kan känna sig trygga i Nigeria, och om de kan garantera deras säkerhet under föreläsningar och så vidare. Nigeria svarar att de ska kunna känna sig trygga men delegaten i fråga är tveksam då förtryck mot HBTQI-personer råder i landet.


NORGE (Oslo) 
Norge lovar gratis transporter om världskongressen och generalförsamlingen hålls där. De har folkhögskolan i Ål som kan fungera som säte för WFDYs ungdomsläger. De får samma fråga om hur de säkerställer att förtryckta grupper kan känna sig trygga. Svaret är att Norge är ett tryggt resmål för utsatta grupper och att det står i lagen att förtryck mot exempelvis kvinnor, HBTQI-personer och personer med funktionsnedsättning är förbjudet.


FÖRENADE ARABEMIRATEN (Abu Dhabi) 
Förenade Arabemiraten lyfter fram att det är lätt att ta sig till dem och de kan erbjuda prisvärd logi. Visumprocessen är snabb och enkel. De får samma fråga från Storbritanniens delegat huruvida de kan säkerställa trygghet för utsatta grupper. Svaret blir då att man respekterar utsatta grupper. Delegaten frågade då vad som gäller specifikt om någon föreläser om kvinnors rättigheter eller HTBQI, och hur dennes säkerhet då kan garanteras. Svaret blev då att man inte kommer att tillåta sådana föreläsningar. Storbritanniens delegat bad då om ett förtydligande upprepande gånger men svaren som följde var fortsatt svåra att tyda och sedan tyckte WFD att delegaten fått svar på sin fråga.


WFD:s ordförande Joseph Murray och två representanter från Förenade Arabemiraten.

Den 12 år långa flaggföljetongen är över

I går 9 juli antogs till slut en dövflagga på WFD:s generalförsamling. Därmed är den 12 år långa följetongen över. Under de tre tidigare WFD-generalförsamlingarna (2011, 2015 och 2019) behandlades frågan om en dövflagga men inget beslut togs om hur den skulle se ut. Sverige var ett av de medlemsländer som drev på att en dövflagga skulle tas fram.  

Den franska dövflaggan vann i konkurrens med den libanesiska respektive ryska dövflaggan.  

Tanken med den franska dövflaggan visar två tecknande händer och omfattar alla teckenspråkstalande personer i världen inklusive döva, dövblinda, hörselskadade, CODA och teckenspråkskunniga hörande.  

I flaggan finns tre olika färger. Den turkosa färgen står för teckenspråk, dövsamhälle och stolthet. Den gula färgen representerar ljus, upplysning och liv. Den mörkblå färgen symboliserar jord, mänsklighet och att leva tillsammans på planeten med mera.  

Den franska dövflaggan har sedan 2015 spritts i världen, om än i inofficiell tappning. Nu är den officiell efter att ha vunnit omröstningen på WFD:s generalförsamling 2023 i Sydkorea.  


Den franska dövflaggan vann omröstningen.

Följ SDR och WFD på Instagram och Facebook

Vice ordförande Joakim Hagelin Adeby och ledamot Maria Hermanson rapporterar också från WFD:s generalförsamling och -kongress. Följ SDR:s Facebook och Instagram.

Även WFD rapporterar i sina sociala medier. Här kan du besöka deras Facebook och Instagram – just nu går det att se delar av den livesända generalförsamlingen i deras kanaler.

Joakim Hagelin Adeby och Maria Hermanson på ön Jeju. FOTO: OLIVIA R. BALKSTAM

LÄS MER: SDR tycker till efter WFD:s generalförsamling


TEXT: OLIVIA RENNER BALKSTAM & NICLAS MARTINSSON
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-07-10

Publicerad: 2023-07-10