2014-09-26

Ingela Holmström vill öppna dörren för teckenspråket

||

Årets Dövas dag började i går. Värdort denna gång är staden Hässleholm som fyller 100 år i år. Temat för årets arrangemang är “Öppna dörren för teckenspråk”, samma rubrik som Ingela Holmströms fullsatta föreläsning i Hässleholms kulturhus.

Ingela Holmström inledde med en rad positiva saker med teckenspråket som: teckenspråkiga kan prata genom fönster, på långt håll eller under vattenytan…

– Allt detta vet vi ju redan, det är mest för hörande det är intressant, säger hon.

För oss döva som vuxit upp som tvåspråkiga individer är det mer än så, menar Ingela Holmström och drog en rad exempel: barns kognitiva utveckling gynnas genom att man är tvåspråkig. Det gör det lättare att lära sig fler språk än om man växer upp som enspråkig.
Helt problemfritt är det inte med tvåspråkighet. Föräldrar har ett stort ansvar att se till att ta sig mycket tid för barnens tvåspråkighet och att de ger barnen chansen att vidareutveckla och fördjupa sig i både språken.

– Och det antagande om att logopeder och annan personal som jobbar med hörselhabilitieringen inte tycker att teckenspråk är nödvändigt är ofta en myt. Problemet ligger oftast i föräldrarnas okunskap vid födelsen och den information de senare får när de möter hörselvården, menar hon.

Ingela framställde de svårigheter/utmaningar vi står inför i dag: färre går i dövskolan, fler går i stället intergrerat vilket leder till att det finns färre naturliga teckenspråksmiljöer och organisationerna därmed är svagare i dag. Om man vill öppna dörren för teckenspråket krävs något av oss alla, menade hon och syftar på att dagens dövgemenskap, som hon säger istället för dövsamhälle, som finns idag – måste öppna dörren för andra grupper av teckenspråkiga som inte riktigt släpps in av tradition. Och den retorik som funnits inom dövrörelsen kanske ska omvärderas, enligt Ingela Holmström:

– Vi måste ha argument som samhället förstår, ha förankring i för detta i forskning och studier och ifrågasätta gamla “sanningar” och antaganden – för vår skull.

TOMAS LAGERGREN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-05-12

Publicerad: 2014-09-26