2022-03-10

Västra Götaland är ensamt i landet om att ha mål för distanstolkning

Teckenspråkstolkning på distans. Tolken på bilden har inget med artikeln att göra. FOTO: MIKAEL SUNDBERG

Västra Götaland har som mål att vart femte tolkuppdrag ska ske på distans i år. Regionen ser ut att vara ensam i landet om att ha sådana ambitioner. De får kritik för det.

19 av landets 21 tolkcentraler har svarat på DT:s fråga om de har bestämda mål för hur mycket och vad de ska tolka på distans. Alla utom en säger nej, inte i nuläget. De allra flesta fortsätter dock gärna att utveckla tjänsten då de har positiva erfarenheter från pandemin. Miljö- och tidsvinster görs om deras tolkar slipper resa. Dessutom kan de utföra fler tolkuppdrag istället för att brista. De har också tolkanvändare som själva vill ha tolk på distans. 

Tolkverksamheten i Västra Götaland har däremot fastställda mål. I år ska 20% av tolkuppdragen utföras på distans. Nästa år ökar andelen till 25%. Ett av sätten att klara målet är att tolkuppdrag inom hälso- och sjukvård ska utföras digitalt i första hand. 

Anne Granath, verksamhetschef, säger till DT att de ska distanstolka när det är möjligt att genomföra med god kvalitet. Beslutet, fattat av politikerna, innebär inte att alla tolkuppdrag ska vara på distans inom hälso- och sjukvård. En individuell bedömning görs alltid. 

Om en tolkanvändare endast vill ha tolk på plats, kan hen få det utan att behöva argumentera för det?
– Ja, vi kan bedöma att uppdrag behöver utföras på plats. Men om vi bedömer att det ska utföras på distans och tolkanvändaren inte håller med behöver hen motivera varför, svarar Anne Granath. 

Hon berättar att ifjol var andelen digitala tolkuppdrag 38%. Trots att antalet tolkbeställningar ökade, var tolkbristen lägre än året innan. Digital tolkning leder alltså till ökad tillgänglighet. 

Tobias Engström, vice ordförande för Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL), anser att beslutet är alltför förhastat. 

– Beslutet är ju grundat på pandemin då många tolkuppdrag har utförts och fortsätter att utföras på distans, något vi fått finna oss i. Att hänvisa till att andelen digitala tolkuppdrag varit hög under pandemin blir missvisande. De ska istället utgå från hur vårt tolkbehov ser ut under ett normalt år när pandemin är över, säger han. 

VGDL är positivt till själva distanstolkningen, men tolkanvändaren måste själv bestämma om den lösningen är att föredra.

– Vi är kritiska till att man som tolkanvändare behöver argumentera för varför man ska ha tolk på plats, säger han och menar att det riskerar att leda till godtyckliga bedömningar. 

VGDL är besviket på regionen då de varken har fått information om beslutet eller ”godkänt” det. De hoppas få en bättre dialog med tolkverksamheten. Anne Granath uppger att verksamheten ska ordna aktiviteter med brukarrådet och medarbetare för att förbättra, utveckla och mäta kvaliteten på distanstolkningen. 

– Vi har tagit upp att distanstolkning kan leda till minoritetsstress för oss och delat Region Skånes rapport Minoritetsstress hos teckenspråkiga döva med dem, säger Tobias Engström och efterlyser att distanstolkningen utvärderas noggrant med olika målgrupper. 

Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) ordförande, Åsa Henningsson, instämmer helt i vad Tobias Engström säger. Distanstolkningen är här för att stanna och hon säger: 

– Viktigt att vi ser en fortsatt utveckling på området, och att tolkanvändaren är trygg med tekniken och tolkningen. Vi ska ges valmöjligheter mellan fysisk och digital tolkning.  

Om digital tolkning inom hälso- och sjukvård säger hon att enligt patientlagen ska patientens inflytande, integritet och självbestämmande främjas. SDR anser att Västra Götaland med sitt beslut inte lever upp till patientlagen då tolkanvändare i första hand hänvisas till tolkning på distans. Frågan är om tolkanvändare kan få säker vård via digital tolkning, säger Åsa Henningsson och betonar:

– Tolkanvändare ska få säker vård och kommunikation från start till slut. 

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


LÄS MER: “Distanstolkning funkar dåligt och ger minoritetsstress” 

Uppdaterad: 2022-03-10

Publicerad: 2022-03-10