2014-05-24

Västanviks folkhögskola går som på räls

FOTO: NICLAS MARTINSSON||

Skolan gjorde en vinst på 2,6 miljoner kronor förra året.

Västanviks folkhögskola kunde uppvisa ännu ett starkt år. Ifjol gjorde de en vinst på 2,6 miljoner kronor, en ökning med 1,2 miljoner kronor från året innan.

I dag hade Västanviks folkhögskola stämma i Göteborg i anslutning till SDR:s förbundsmöte. Skolans rektor, Gunilla Kolm, och ordförande, Sven-Emil Karmgård, kunde stolt berätta att fjolåret var starkt.
 En stor del av överskottet kom från asylmottagningen, säger Sven-Emil Karmgård, ordförande för Västanviks folkhögskola.
Västanviks folkhögskola har en mottagning för döva och hörselskadade asylsökande i samarbete med Migrationsverket. Mottagningen är världsunik. Ingen annanstans kan döva och hörselskadade asylsökande lära sig teckenspråk i det land de tagit sig till, lära sig hur samhället fungerar, och få hjälp med att söka asyl.
– Den verksamheten är otroligt viktig för att döva kan få en rättsäker asylprocess, säger Sven-Emil Karmgård.

En förklaring till att asylmottagningen kunnat generera en stor vinst är att det är svårt att göra en prognos om hur många asylsökande som anländer till skolan. En dag kan det plötsligt komma en hel döv familj från ett land, en annan dag kan ett antal asylsökande lämna mottagningen. Därför är det enligt Sven-Emil Karmgård vanskligt att göra en beräkning av hur mycket verksamheten kostar.

Det att Västanviks folkhögskola kunnat gå med vinst, gör att en del av vinsten kan återinvesteras i verksamheten.
– Ett exempel är att skolans lokaler moderniseras, och att vi nu har trådlöst nätverk i hela skolan, säger Sven-Emil Karmgård.
Det egna kapitalet uppgår till 13,8 miljoner kronor.
– Vi är väl rustade för sämre tider, säger han, som är skolans yngsta ordförande någonsin.
Skolan fortsätter även i år att anordna diverse långa och korta kurser på teckenspråk. I höst startar till exempel den ettåriga assistent-/ledsagarutbildningen.

 

 

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-05-24