2019-05-26

Västanviks folkhögskola fyller 50 år

||

Västanviks folkhögskola hade som brukligt sin stämma i anslutning till SDR:s förbundsmöte. Sven-Emil Karmgård blev omvald som ordförande. Nu är han inne på sitt sjunde år som ordförande. Andra ledamöter som blev omvalda var Ronny de Silva och Mona Riis. Deras ersättare blev Kerstin Olsson och Anna-Lena Hagnell-Olehn; två nya ansikten i skolans styrelse.

Skolan kunde återigen presentera ett positivt resultat: nära 2 miljoner kronor. 2019 blir ett speciellt år för skolan. I augusti väntar ett stort 50-årsjubileum. Då ska bland annat en 102-sidig jubileumsbok släppas.
– Det blir en bildrik bok med tydliga 10-årsindelningar, från 1960-talet och framåt, berättar Gunilla Kolm, rektor.

Boken kommer också att innehålla QR-koder som hänvisar till webben där bland annat äldre filmer från skolan finns utlagda.

En glädjande nyhet skolan kom med på stämman var att skolan skulle få mer statsbidrag med start 2020. Det innebär att de kommer att kunna utöka sin kursverksamhet.
– Vi är jätteglada, säger Gunilla Kolm.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Läs mer om SDR:s förbundsmöte här

Uppdaterad: 2021-03-02

Publicerad: 2019-05-26