2012-03-05

TV 4 satsar på direkttextade nyheter

I dag, måndag den 5 mars har direkttextningen premiär i kvällens nyhetssändning kl 22.00. 
Det är riksnyheterna, ekonomin, sporten och riksvädret som kommer att textas måndag-torsdag, via text-tv sidan 890.
Direkttextningen är den senaste satsningen i kanalens tillgänglighetsarbete. 
  – Vi har velat bygga tillgänglighetslösningar som utnyttjar modern teknik för att hörsel- och synskadade ska kunna ta del av TV 4:s program på så lika villkor som möjligt, det vill säga på rätt sändningstid och tillsammans med andra, säger planeringsdirektören Malte Andreasson.
Sedan i december teckenspråkstolkas de flesta av TV 4:s egenproducerade program klockan 20.00 i direktsändning. 
Webbadress för teckenspråkstolkning: tv4.se/tv4tolken.
Text-tv-sida för direkttextning: 890.

Uppdaterad: 2012-03-05

Publicerad: 2012-03-05