2013-09-02

Texttelefoni.se nu helt öppet för utlandssamtal

Förmedlingstjänsten Texttelefoni har hävt begränsningen för utlandssamtal. Tidigare fick användarna endast ringa utlandet i högst två minuter per samtal. 
  Begränsningen sattes av Post- och telestyrelsen (PTS) på grund av kostnadsskäl. Efter hård kritik av SDR och övriga hörselorganisationer togs begränsningen bort. Nu kör Texttelefoni en testperiod för att se om det fungerar bra och utan att begränsningen missbrukas.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2013-09-02