2012-11-15

Textad teater snart i var mans ficka

DT har tidigare tittat på när man skulle kunna titta på textad TV oavsett plattform. Svaret var ”förhoppningsvis inom kort”. Nu kollar vi hur den textade teatern har utvecklats sedan den introducerades för första gången 2002.  

Stockholms stadsteater var först i landet med att införa textad teater. Då var året 2002. Det blev väldigt uppskattat av döva och hörselskadade besökare. Man hade en trådlös textdisplay i knät som visade två rader i taget. 
  Jan-Olof Bergold, ombudsman med ansvar för tillgänglig kultur vid Hörselskadades Riksförbund (HRF), går gärna på teater ett par gånger per säsong. För honom är textad teater ett måste eftersom enbart hörselslinga inte räcker. Han noterar att fler teaterhus i landet än Stockholms stadsteater numera erbjuder textad teater och att displayen har utvecklats en del. Nu kan den visa fyra rader. 
  – Jag tror att många fortfarande tycker att displayen kan bli än mer användarvänlig och lättare att hantera. Det kan vara jobbigt att hålla i den, följa texten och samtidigt se föreställningen, säger Jan-Olof Bergold.

På Stockholms stadsteater kan displayen dessutom fästas i ryggstödet framför på de flesta platser. DT:s genomgång visar att textade föreställningar endast erbjuds ett fåtal gånger per säsong. Ett undantag är Malmö Stadsteater (se här nedan).  

Varför kan inte alla föreställningar textas?
   – Först och främst finns inte underlaget. Det är orimligt att texta för ett fåtal. Att redigera och framföra texten är tidskrävande och därmed kostsamt. En redigering tar några dagar och framförandet tar föreställningstiden plus en och halv timme, säger Jakob Tigerschiöld vid Stockholms stadsteater.  
  Riksteatern håller nu i projektform på att testa appen Rikstext. Tanken är att döva och hörselskadade som vill se en pjäs textad ska kunna använda sin smartmobil eller surfplatta (Apple och Android) istället för en textdisplay. Till skillnad från Stockholms stadsteaters radiostyrda display har den färgade textremsor som talar för publiken om vems repliker det är på scenen. På Stockholms stadsteater kör man istället med initialer, till exempel ”D: Jag drömmer om… ”. D står för Diana. Man gör så när det är flera personer på scenen, annars inte. Appen och den radiostyrda displayen har i övrigt något gemensamt; det är att någon måste sitta och få ut textremsor i rätt tid. Och båda två har också med ljudmarkeringar, till exempel ”Telefonen ringer”. 
  App-projektet pågår fram till sista maj nästa år. Enligt Linnéa Skog vid Riksteatern, projektkoordinator vid Riksteatern, är förhoppningen att tekniken kommer att leda till fler textade föreställningar i framtiden.

Så ser utbudet i de dövtätaste städerna i Sverige ut:

Dramaten i Stockholm
Alla pjäser som visas på stora och lilla scenen textas minst två gånger per uppsättning. ”Det varierar en hel del. Vissa tillfällen har vi inte fler än två besökare som efterfrågar textning, men ibland kommer grupper på upp till 10-12”, säger Erik Gripenholm, pressansvarig vid Dramaten. Om efterfrågan finns kan Dramaten texta mer än i dag, enligt honom. I år textas till exempel Fanny & Alexander. 

Göteborgs Stadsteater
Minst tre pjäser på Göteborgs stadsteater textas per år (två vid Götaplatsen och en på Backa Teater). ”De föreställningar som är populära är det många som går på och tar del av textningen. På de som inte har samma breda intresse så är det färre”, säger Ulrika Sonn, marknadschef vid Göteborgs stadsteater.

Malmö Stadsteater
Två uppsättningar har hittills textats med Riksteaterns app, Rikstext: Ingvar! och Bastard. Notabelt är att alla föreställningar av de två pjäserna textades. Planen är att i framtiden texta fyra olika pjäser under säsongen, enligt Jenny Månström vid Malmö Stadsteater. 

Stockholms Stadsteater
I år är nitton utvalda pjäser tillgängliga för döva och hörselskadade teaterbesökare, till exempel West Side Story. Grundplaneringen är fyra textningstillfällen på varje uppsättning på stora scenen. Innan året är slut kommer stadsteatern att ha textat ungefär 50 föreställningar. Mellan sex och tio textdisplayanvändare per gång är normalt. ”Men vi har under åren haft från 0 till 50”, säger Jakob Tigerschiöld vid Stockholms stadsteater. 

Örebro länsteater
Trots att Örebro är Europas teckenspråkshuvudstad erbjuder Örebro Länsteater inte textad teater. ”Vi har inte teknik för det. Däremot har vissa gästspel (från exempelvis Riksteatern) med sig sådan teknik när de spelar föreställningar hos oss”, säger Pontus Olofsson, pressansvarig.

 

 

 

Uppdaterad: 2012-11-15

Publicerad: 2012-11-15