2015-05-19

Ny teater för barn och ungdomar

Teater Turkos är en nybildad ekonomisk förening i Stockholm som erbjuder en teaterupplevelse för unga teckenspråkiga mellan 0 och 18 år. Bakom den nybildade Teater Turkos ligger Joakim Hagelin Adeby, Patrik Nordell och Mia Modig. I ett filmklipp på deras Facebooksida berättar Mia Modig att de hoppas att få igång deras första projekt hösten 2015 med Joakim Hagelin Adeby i spetsen. Längre fram planerar de även att erbjuda barn och unga möjligheten att samtala livsfrågor och filosofiska frågor på teckenspråk med Patrik Nordell som samtalsledare. “Teater Turkos startas upp för att täcka ett område som länge saknats i Sverige, barnkultur på svenskt teckenspråk”, berättar Mia Modig.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2015-05-19