2017-01-31

SDR:s valberedning: Därför föreslår vi den här styrelsen

||

Hallå där, SDR-valberedningens ordförande, Joakim Hagelin Adeby. Hur har valberedningens arbete gått?
– Det har inte varit helt lätt att få till en bra och kompetent styrelse. Vi har frågat många som vi gärna velat ha med i styrelsen men som av olika skäl tackat nej. Det finns flera som är intresserade av att sitta i styrelsen men de har sagt att de t.ex. vill avvakta till nästa kongress 2021 eller känner att tiden inte räcker till just nu.

Hur många tillfrågade har tackat nej?
– 26 personer (se listan här).

Hur kommer det sig att ni föreslår Ola Lundström som ordförande?
– Vi ser att Ola har ett brinnande och genuint intresse för olika frågor som SDR arbetar med, framförallt rätten till teckenspråk i skolan och genom hela livet. Han har en stark vilja att det ska hända något och kan ha en tuff ton när det behövs, gentemot beslutsfattare och politiker. Han har också god kännedom om hur det är att vara aktiv i såväl en liten som en stor dövförening. Själv har han suttit i styrelsen för bl.a. Dalarnas Dövas Förening och Y-läns Dövas Förbund. Nu är han ordförande för Stockholms Dövas Förening.

Ni föreslår fem kvinnor och en man. Vad beror denna skeva könsfördelning på?
– Flera bra män som vi tror på har tyvärr av olika anledningar tackat nej. Självklart ska vi i valberedningen sträva efter att styrelsen ska ha en bra geografisk spridning, ålders- och könsfördelning. Men det är inte alltid vi lyckas. Det viktigaste för oss är att vi föreslår sex kompetenta personer. Vi hoppas dock att den sjunde platsen som är vakant tas över av en man.

Vid förra kongressen valdes nio personer in i SDR:s styrelse. Nu föreslår ni att styrelsen ska ha två medlemmar färre. Ändå är den sjunde platsen vakant. Hur kommer det sig?
– Vi hade flera bra namn och hoppades in i det sista att någon av dem skulle säga ja. Men så tyvärr sa alla nej. Vi känner att vi har ansvar att föreslå en styrelse som vi tror på. Därför hade det känts fel att lägga till en person bara för att fylla den vakanta platsen. Alla dövföreningar är välkomna att skicka in namnförslag på den sjunde styrelsemedlemmen. Vi i valberedningen fortsätter vårt arbete fram till kongressen. Sedan får kongressen säga sitt.

Här kan man se valberedningen presentera sitt förslag till representanter i förbundsstyrelsen för perioden 2017-2021.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-05-03

Publicerad: 2017-01-31