2021-07-02

Så bra speglar SDR:s nya styrelse Sverige

DT tittar på SDR-styrelsens geografiska spridning, könsfördelning, genomsnittsålder och andel utrikesfödda.


GEOGRAFISK SPRIDNING*

 


KÖNSFÖRDELNING 
Sverige kontra SDR:s styrelse (grön färg)


GENOMSNITTSÅLDER


ANDEL UTRIKESFÖDDA*


Alla procentsiffror är avrundade till närmaste heltal. Sverige-uppgifterna kommer från SCB.

*Ledamoten Romel Belcher bor i Stockholm och Östersund, något DT tagit med i statistiken (respektive stad får halva värdet var).

*Ledamöterna Lea Strandberg och Romel Belcher är födda i Finland respektive Haiti.

ILLUSTRATION & SAMMANSTÄLLNING: NICLAS MARTINSSON


LÄS MER: Det här är SDR:s nya styrelse 2021-2025

Uppdaterad: 2021-07-05

Publicerad: 2021-07-02