2023-06-27

Ny kyrkohandbok

Ny kyrkohandbok på teckenspråk. FOTO: Stefan Lindberg/Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan har tagit fram en kyrkohandbok på svenskt teckenspråk. Den redogör för hur församlingarna kan arbeta vid bland annat dop, vigsel och begravning.

“Översättningen är i första hand tänkt för präster och diakoner som arbetar i sammanhang där teckenspråk är det främsta språket” skriver Svenska kyrkan i ett pressmeddelande. Den teckenspråkiga kyrkohandboken togs i bruk den 28 maj 2023. Det firades med en högtidlig gudstjänst i Uppsala domkyrka där ärkebiskop Martin Modéus medverkade.

Uppdaterad: 2023-07-04

Publicerad: 2023-06-27