2022-05-04

Nu har det gått över 1 170 dagar

T.h. Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD). FOTO: LIESELOTTE VAN DER MEIJS/STOCKHOLM STAD

Så många dagar har det gått sedan äldrenämnden i Stockholms stad behandlade rapporten Vård- och omsorgsboende för döva och dövblinda äldre vid deras sammanträde i december 2018. Det har inte hänt något sedan dess. Stockholms Dövas Förening (SDF), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) Stockholm Gotland och Stockholms Dövas Pensionärsförening ryter ifrån med sin skrivelse till Stockholms stad: Nu har äldre döva och äldre med dövblindhet väntat länge nog.

Vad har Göteborg, Malmö och Uppsala som Stockholm inte har? Nämligen en äldrevägledare och ett vård- och omsorgsboende för döva och personer med dövblindhet. I september 2021 arrangerade SDF, FSDB Stockholm Gotland och pensionärsföreningen ett digitalt seminarium Äldre i fokus. Där uttalade sig en av paneldeltagarna Bittan Martinell, vice ordförande i SDF, om Stockholms stads insats i denna fråga.

– Det är oförskämt att Stockholms stad, som är Sveriges huvudstad, inte ens har en äldrevägledare för äldre döva och äldre med dövblindhet, säger Bittan Martinell ifrån.

SDF:s intressepolitiska sekreterare Elsa Brunemalm säger att det knappt hänt något sedan rapporten utgavs av Stockholms stad 2018. Detta trots att SDF pushat på äldrenämnden i Stockholm genom uppvaktningar, skrivelser och diskussionsmöte med äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD).

I januari 2022 skickade de tre föreningarna, som låg bakom seminariet, in en andra skrivelse Äldre döva och äldre med dövblindhet har väntat länge nog till de ansvariga i Stockholms stad. Föreningarna kräver en teckenspråkig äldrevägledare med dövkompetens.

– Det är bråttom med ett beslut. Vi är oroliga för att de ska förhala beslutet om att upprätta tjänsten teckenspråkig äldrevägledare. Rapporten gavs ut 2018, då var det valår och de nya borgarråden tillträdde inte förrän i januari 2019. Nu är det 2022 och valår igen. Vi kräver därför ett beslut nu före valet i september så att vårt arbete inte riskerar att vara tillbaka på ruta ett, säger Elsa Brunemalm.

2010 fanns ett vård- och omsorgsboende för döva och dövblinda på Söndagsgården i Hökarängen. Det drevs av ett privatägt bolag som hade avtal Stockholms stad och erbjöd nio platser. Dock stod platserna tomma och år 2011 bestämde bolaget sig för att inte fortsätta erbjuda dessa vårdplatser till målgruppen.

– Ett skäl till att det inte blev lyckat var att det saknades en teckenspråkig äldrevägledare. Det ska fungera som länk mellan döva och personer med dövblindhet och Stockholms stad. Vi ser att det finns ett tydligt samband mellan teckenspråkig äldrevägledare i kommunen och ett fungerande vård- och omsorgsboende, säger Elsa Brunemalm.

”Det har förekommit att det kan finnas ett mörkertal bland äldre döva. En orsak kan vara misstro mot myndigheter samt otillräcklig kunskap om döva, teckenspråk och dövkultur hos kommunen”
ur rapporten Vård- och omsorgsboende för döva och dövblinda äldre (2018)

SDF avslutar med att äldre döva och äldre med dövblindhet har rätt till ett värdigt åldrande. De ger inte upp och fortsätter att lobba på.

DT har kontaktat äldrenämnden. Så här svarar äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) på frågan om inrättandet av tjänsten teckenspråkig äldrevägledare i Stockholms stad*:

– I årets budget finns inga uppdrag om teckenspråkig äldrevägledare. Jag tycker dock att förslaget är mycket intressant och vi har bett förvaltningen att titta djupare på hur frågan hanterats i Malmö och Göteborg. Jag kan lova att jag i budgetarbetet för 2023 kommer att lyfta frågan och försöka få med ett uppdrag om detta. Jag vet att det finns ett politiskt stöd för det så jag ser hoppfullt på frågan. Jag beklagar att vi inte mäktade med att få med det i budgeten för 2022, säger han.

SARAH REMGREN
redaktionen@dovastidning.se

*Svaret inkom efter att Dövas Tidning nummer 2 2022 gått till tryck


BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE DÖVA & ÄLDRE MED DÖVBLINDHET
(I Sverige kan benämning och utformning på boende för äldre skilja sig från kommun till kommun.)

Vård- och omsorgsboende
För dig som har ett stort behov av personlig omvårdnad och sjukvård i hemmet dygnet runt. Boendet består av hyresrätter och här måste du söka plats hos kommunens biståndshandläggare. Här finns teckenspråkiga vårdboenden:

Göteborg: Klippan, Åkerhus vård- och omsorgsboende
Malmö: Dalen, Lindängelunds vårdboende
Uppsala: Höganäs vård- och omsorgsboende
Örebro: Karlsundsgården vård- och omsorgsboende


Seniorboende
Vanliga bostäder för friska senior från 55, 60 eller 65+ som inte kräver mycket vård. Vad som innehåller och erbjuds i boendet varierar, men det viktigaste är att boendet är anpassat för dig som är pensionär. Beslut från biståndshandläggare behövs inte.

Stockholm: Måsholmen i Skärholmen, för döva och personer med dövblindhet över 65 år.


Servicehus
I Stockholms stad heter det servicehus och är ett trygghetsboende för äldre. Där bor du i en egen lägenhet och har hemtjänst vid behov.

Stockholm: Pilträdet på Kungsholmen.


Vad gör en äldrevägledare?
I dag finns det äldrevägledare för döva och dövblinda i Göteborg stad, Malmö stad och Uppsala kommun. Vad de gör kan variera lite och det gemensamma är att de:

– är fullt teckenspråkiga
– ger råd och information om olika stödinsatser på svenskt teckenspråk
– fungerar som länk och förmedlar kontakt
– stöttar vid t.ex. ansökan till färdtjänst eller ansökan om plats på ett vård- och omsorgsboende

Uppdaterad: 2022-05-04

Publicerad: 2022-05-04