2021-04-13

DT PLAY: Susanne Andersson tog examen som arbetsterapeut

Susanne Andersson tog examen som arbetsterapeut i år. Hon är förmodligen Sveriges första döva arbetsterapeut. DT har träffat henne och frågat vad en arbetsterapeut egentligen gör.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se


TILLÄGG 14/3
DT har, efter den här publiceringen, fått reda på att det finns flera döva arbetsterapeuter i Sverige.

Uppdaterad: 2024-02-09

Publicerad: 2021-04-13