2023-05-04

LEDARE: Tolktjänsten – ett rostigt kugghjul sedan 1994

1968 beslutade riksdagen att döva skulle få tolk vid viktiga ärenden. På den tiden var det kungen som hade det yttersta beslutet. I Lars Kruths bok “En tyst värld – full av liv” kan vi läsa hur dövrörelsen ihärdigt arbetade för att få en samhällsfinansierad tolktjänst. Det kan vara värt att blicka bakåt för att få en historisk inblick i hur dagens tolktjänst vuxit fram, men också för att sätta upp mål för framtidens tolktjänst. Men dövrörelsens arbete för rätten till tolk kommer aldrig att upphöra eller ta en paus.

1994 skrevs tolktjänsten in i hälso- och sjukvårdslagen där begreppen vardagstolkning och viss tolkning i arbetslivet var några förtydliganden om samhällets ansvar för döva människor. En självklar konsekvens av samhällsutvecklingen, dövas rättigheter och utökade möjligheter till en jämlik vård, tillgång till arbete och en meningsfull fritid. Den nya lagen ledde till att landstingen utvecklade tolktjänstverksamheterna.

Självklart har samhället förändrats mellan 1994 och 2023. Men tolktjänsten har stått stilla och lutar sig mot en lag från 1994, likt ett rostigt kugghjul. Dövas möjligheter till att vara delaktiga i samhället i samma utsträckning som andra medborgare begränsas när tolktjänsten agerar bromskloss genom att hänvisa till exempelvis ansvars- och finansieringsprincipen och arbetsgivaransvar.

Nu är det 2023 och det är dags för en reform av tolktjänsten! Vårt ihärdiga arbete i tolktjänstfrågan utgår från vår vetskap om att döva också möter ett modernt samhälle och arbetsliv. Då är det inte längre möjligt att ha ett system som har stått stilla i nästan 30 år. Vad samhället såg som viktiga ärenden 1968 är inte detsamma idag och inte heller i framtiden. Vad som är viktiga ärenden måste vi själva avgöra. 2023 ska bli året då döva ska slippa begränsningar som cementerats sedan 1994 och få rikta blickarna framåt. Sverige ska ta steget mot en moderniserad tolktjänst 2023!

ÅSA HENNINGSSON
Förbundsordförande SDR
asa.henningsson@sdr.org


Detta är en ledare skriven av Sveriges Dövas Riksförbunds förbundsordförande. Besök gärna sdr.org, SDR:s Facebook- och Instagram-sidor för senaste nytt.

 

Alla tidigare publicerade ledare kan hittas här.

Uppdaterad: 2024-02-13

Publicerad: 2023-05-04