2018-04-09

Kraftig kritik mot nya Texttelefoni.se

||

Förra veckan lanserades nya Texttelefoni.se. Den fick kraftig kritik av användare och Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Några problem som brukare upplevde var avbrutna samtal och att det inte alls gick att nå förmedlingstjänsten. Den ansvariga myndigheten, PTS, säger till DT att de tillsammans med leverantören av Texttelefoni.se gör allt de kan för att tjänsten ska fungera smidigt.

Förra måndagen övertogs Texttelefoni.se av Samres (ansvarig leverantör) och Nwise (teknikleverantör). Tidigare var det Eniro som drev förmedlingstjänsten. Omedelbart väckte lanseringen av förmedlingstjänstens webbapplikation reaktioner i sociala medier, både på Dövas Tidnings Facebook-sida och andra sidor. Användare var frustrerade för att tjänsten inte var tillräckligt användarvänlig och för att det inte gick att använda tjänsten överhuvudtaget. En annan synpunkt som framkom var att det skulle vara ett samtalsfönster, inte två, för användare ville kunna ha linjär kommunikation.

Lanseringen fick också SDR att publicera ett uttalande där de kraftigt kritiserade tjänsten. De skrev att tjänsten mest liknande en betaversion.

PTS pressschef, Peter Ekstedt, svarar i en skriftlig kommentar till DT:

– Vi beklagar verkligen att några användare har haft problem med att använda tjänsten. För de allra flesta så har tjänsten fungerat men vårt mål är givetvis att den ska fungera utan problem för alla.

Han berättar att PTS tillsammans med Samres jobbar hårt med att lösa de problem som behöver åtgärdas snarast. En sak som redan blivit åtgärdad är att det nu är ett samtalsfönster. Om en användare vill ha två samtalsfönster så kan hen välja det i webbtjänstens inställningar.

Har ni verkligen testkört tjänsten innan lanseringen?
– Inför leverantörsbytet har flera noggranna tester utförts av tjänstens teknik och funktionalitet. Vi har även haft dialog med vårt s.k. brukarråd. Inför kommande upphandlingar och leverantörsbyten tar vi som en lärdom att vi skulle kunna göra ännu mer omfattande användartester och på så sätt få in fler erfarenheter från användare, svarar Peter Ekstedt och fortsätter:

– PTS följer löpande upp hur tjänsten fungerar, inte minst nu inledningsvis. Och vi ser hur de initiala övergångsproblemen i form av rapporterade avvikelser (t.ex. avbrutna samtal) tydligt minskar för varje arbetsdag sedan övergången.

Han förklarar att det krav som PTS ställer på leverantörerna är att tjänsten ska fungera från dag 1 och dygnet runt, året runt.

– Vår bedömning är att hanteringen av inkomna synpunkter och problem sker så skyndsamt som möjligt och att leverantören jobbar hårt med åtgärder och lösningar som både löser uppkomna problem men även förbättrar informationen som hjälper användare med förändringarna. Skulle leverantörens insatser inte vara tillfredsställande får vi ta kraftigare åtgärder.

En förbättring som är på gång är att det ska finnas en direktknapp till webbapplikationen på Texttelefoni.ses startsida.

Peter Ekstedt uppmanar alla att rapportera in uppkomna problem till Texttelefoni.ses kundtjänst, så att rätt åtgärder kan sättas in. Man kan också kontakta tjänsten på Facebook.

Mer om nya Texttelefoni.se – läs här.  

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-08

Publicerad: 2018-04-09