2020-09-09

FSDB permitterar alla anställda

Alla anställda vid Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) är permitterade fram till 31 december 2020. Det har förbundsstyrelsen beslutat. Orsaken är att förbundet inte ska få något stort underskott i år. Alla fysiska aktiviteter har ställts in på grund av corona och de beviljade medel som förbundet har erhållit i år, får inte användas till annat. Fram till årsskiftet har personalen tillfälligt reducerad arbetstid och FSDB får statligt stöd för att täcka en del av personalkostnaderna. Klas Nelfelt, styrelseledamot, säger till SVT Nyhetstecken att han hoppas att personalen kan börja arbeta som vanligt igen i januari 2021.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-01

Publicerad: 2020-09-09