2021-06-01

Följ DT:s kongressbevakning den 4-6 juni

Dövas Tidning kommer att bevaka Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) digitala kongress den 4-6 juni. I dagarna tre sammanfattar och uppdaterar vi löpande om vad som diskuteras och beslutas. Kongressen kommer även att direktsändas på kongress.sdr.orgFölj oss gärna med start på fredag morgon!


INFÖR KONGRESSEN

Fem frågor med SDR:s ordförande, Åsa Henningsson, som ställer upp för omval

De här personerna föreslås leda SDR

Uppdaterad: 2024-02-13

Publicerad: 2021-06-01