2021-06-01

5 frågor med SDR:s ordförande Åsa Henningsson

FOTO: SDR

Valberedningen föreslår dig som ordförande för SDR i fyra år till (2021-2025). Hur kommer det sig att du vill ställa upp för omval?
– Jag känner mig inte färdig med uppdraget utan är motiverad att fortsätta arbeta med frågor som är aktuella för förbundet. Här tänker jag bland annat på tolkfrågan som ännu inte är löst. Språkdeprivation är en annan hjärtefråga som jag brinner för. Det handlar inte enbart om att bli berövad ett språk, utan också om att stärka teckenspråkets ställning. Jag ser det som att om teckenspråkets status uppvärderas, så leder det till positiva effekter som bättre utbildning för döva och minskad språkdeprivation.

– En annan stor fråga som vi jobbar med är att utveckla nya och befintliga mötesplatser i Sverige då dövrörelsen förändras i takt med samhället. Nu går utvecklingen snabbare på grund av pandemin. Vi har sett positiva exempel på digitala mötesplatser som flera dövföreningar anordnat.

Hur har du trivts i rollen som ordförande för SDR under 2017-2021?
– Det är väldigt utvecklande att vara ordförande. Jag får ständigt lära mig nya saker, både i med- och motvind. Det att sitta i styrelsen ser jag som ett lagarbete. En bidragande faktor till att jag trivs är att det finns starka drivkrafter och ambitioner hos både styrelsen och kansliet, vilket gör mitt arbete roligare.

– En viktig del i min ordföranderoll är att ha en personlig kontakt med föreningar och medlemmar. Tyvärr har pandemin gjort det svårare för mig att ha fysiska möten med dem. En glädjande sak är att i julas hade vi en digital julfika med 28 av drygt 40 föreningar på lokal och läns-/distriktsnivå. Målet är att vi ska lyckas med att få till möten med alla föreningar nästa gång!

Hur ser du på dövföreningarnas framtid?
– Vi lever i en tid där allt fler människor är individualistiska och har egna intressen istället för det kollektiva tänkandet som var starkt förr i tiden. Vi måste se och möta deras behov och titta på hur våra föreningar och mötesplatser i hela Sverige kan tilltala olika målgrupper, intressen och identiteter. Behovet av fysiska mötesplatser kommer att finnas kvar även i framtiden, i kombination med digitala sådana. Eventuellt ser vi också renodlade e-föreningar i framtiden, vilket är spännande.

SDR har tappat medlemmar de senaste åren. Hur ser du på det och hur kan förbundet arbeta för att vända utvecklingen?
– Även om vi helt riktigt har tappat medlemmar, vill jag säga att SDR har en unik medlemsbas om vi jämför med andra organisationer i föreningslivet. Om vi säger att vår målgrupp motsvarar ungefär 10 000 döva så har vi historiskt sett haft en väldigt hög andel som varit medlemmar hos oss. Tidigare var det nästan hälften, nu har vi fortfarande en hög andel (3262 medlemmar år 2020 jämfört med 4091 medlemmar år 2018). Det visar att vår organisation är fortsatt viktig för målgruppen. Många individer känner att de vill stödja oss men också att de får ut något av medlemskapet. Ett medlemskap hos SDR och dess föreningar ska göra nytta och ge mervärde.

– Ett av sätten att vända utvecklingen är att utveckla nya och befintliga mötesplatser som jag tidigare nämnt, dock hela tiden på dövas villkor. Jag ser det som ett gemensamt ansvar på lokal, regional och nationell nivå att utveckla föreningslivet och värva nya medlemmar.

Om du blir vald till ordförande, vilken vision har du för förbundet år 2030? Det är samma år som FN:s ”Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling”.
– Det är att förbundet ska lyckas med sin vision om ett hållbart samhälle som våra medlemmar kan verka och trivas i på sina villkor. Dövkompetens ska också erkännas i högre grad än i dag (läs mer på sid. N). Tolktjänsten ska ha blivit reformerad i grunden och fungera så bra som vi vill ha den. Vidare har det svenska teckenspråkets ställning blivit starkare genom att språket har fått en plats i fler lagar och föreskrifter än i dag, till exempel socialtjänstlagen, och fått en utökad plats i skollagen där undervisning på svenskt teckenspråk kan ges till alla elever oavsett skolform.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


Läs mer: De här personerna föreslås leda SDR

Uppdaterad: 2021-06-01

Publicerad: 2021-06-01