2021-01-28

De här personerna föreslås leda SDR

Överst från vänster: Åsa Henningsson, Louise ”Lolo” Danielsson, Daniel Littorin, Lea Strandberg, Magnus Ryttervik, Maria Hermanson, Hedvig Ledung, Erika Lindberg och Kenneth Sandberg (kandiderar inte längre).

Nu har SDR:s valberedning offentliggjort sitt förslag på vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen 2021-2025. Åsa Henningsson från Öjebyn föreslås bli omvald som ordförande. Tre andra personer, som nu sitter i styrelsen, ställer också upp för omval. I övrigt är det fem nya ansikten. Här är listan:

Förbundsordförande: Åsa Henningsson, Öjebyn (OMVAL)

Vice förbundsordförande: Louise ”Lolo” Danielsson, (OMVAL, hon är nuv. ledamot)

Ledamot: Daniel Littorin, Stockholm (OMVAL)

Ledamot: Lea Strandberg, Örebro (NY)

Ledamot: Magnus Ryttervik, Stockholm (NY)

Ledamot: Maria Hermanson, Örebro (OMVAL)

Ledamot: Hedvig Ledung, Malmö (NY)

Ledamot: Erika Lindberg, Stockholm (NY)

Ledamot: Kenneth Sandberg, Mora (NY)  Kandiderar inte längre. Vakant plats. 

Läs mer på SDR:s kongress-sida där valberedningen redogör för sitt förslag och kandidaterna presenterar sig.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


Styrelsevalet kommer att äga rum klockan 13.00 på lördag den 5 juni. Vilka motkandidaterna är, kommer att ha meddelats innan dess.

Uppdaterad: 2021-06-05

Publicerad: 2021-01-28