2024-03-05

EUD har en ny verkställande direktör

Frankie Picron är EUD:s nya verkställande direktör. FOTO: European Union of the Deaf

Efter 16 år lämnar Mark Wheatley tjänsten som ‘executive director’, något som vi översätter till verkställande direktör. Hans efterträdare heter Frankie Picron och är inte ett nytt ansikte i European Union of the Deaf (EUD). Lär känna honom!

Berätta lite om dig själv och din historia med EUD.
– Jag heter Frankie Picron, och är en döv person som är född och uppvuxen i en döv familj i Belgien. Min resa inom påverkansarbete och ledarskap började 2012 när jag var med och bildade ESS Mons, en döv idrottsklubb där jag var generalsekreterare. Detta väckte min passion för att göra skillnad för dövsamhället. Efter det har jag också haft rollen som vice ordförande för det belgiska dövförbundet för fransktalande döva personer i Belgien, Federation Francophone des Sourds de Belgique. Där ägnade jag mig åt att främja rättigheterna och inkluderingen av döva i Belgien. Min karriär inom EUD startade 2016, och därmed har jag nu hunnit med åtta år av engagerat arbete i olika former. I början var jag projektmedarbetare, sedan befordrades jag till politisk assistent och till sist till projektansvarig. Dessa roller har gett mig en bred förståelse för EUD, våra utmaningar och de stora möjligheter vi har att åstadkomma betydelsefulla förändringar inom dövsamhället. Som verkställande direktör känner jag mig hedrad över att få leda våra insatser i påverkansarbetet för döva personers rättigheter och inkludering i det europeiska samhället.

Vad innebär det att vara verkställande direktör?
– Det betyder att jag styr vårt påverkansarbete kring dövas rättigheter och inkludering i Europa samtidigt som jag leder det strategiska planerandet och säkerställer att vi agerar effektivt, med fokus på ekonomi, teamutveckling och projektframgångar. Samarbete med EUD:s styrelse och personal är avgörande för att vi ska kunna uppfylla våra målsättningar, och att representera EUD i diskussioner på EU-nivå. Min roll innebär också att jag ska utvärdera vår påverkan och åstadkomma transparens med EUD:s styrelse och dövsamhället genom våra anslutna länders dövorganisationer, för att säkerställa att vi håller oss till vårt uppdrag.

Vilka är dina största ambitioner som EUD:s nya verkställande direktör?
– Jag har som mål att upprätthålla och utveckla EUD:s arv genom att främja nära relationer med våra anslutna länders dövorganisationer, och se till att våra dövsamhällen är i framkant med funktionshindersrörelsen samtidigt som jag försöker fortsätta vara mitt sanna jag.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2024-03-05

Publicerad: 2024-03-05