2013-12-10

Elever utsatta för sexuella trakasserier av gymnastiklärare

MONTAGE: Tomas Lagergren

Pojkar och flickor fick duscha tillsammans som straff.

I slutet av november och i början av december hade Expressen en granskande serie artiklar om hur elever under lång tid utsatts för sexuella trakasserier på både Birgitta- och Manillaskolan av en gymnastiklärare.

  – Jag tillbakavisar alla påståenden om sexuella trakasserier, säger läraren till Dövas Tidning.

Expressen har publicerat en rad artiklar om hur över 40 elever har trakasserats sexuellt av en gymnastiklärare, som arbetade först på Birgittaskolan i Örebro och sedan på Manillaskolan i Stockholm. Händelserna ska ha ägt rum under 30 års tid, från 1970-talet till början av 2000-talet. Eleverna berättade att gymnastikläraren drog ut gympadräkterna eller -shortsen för att kolla om de hade underkläder på sig.
Om de hade det, blev de tillsagda att gå tillbaka och ta av sig underkläderna. Det gällde både killar och tjejer. Eleverna återgav även att läraren ofta gick in i tjejernas omklädningsrum av olika anledningar. Till DT sa fyra före detta elever vid Manilla att läraren t.ex. kunde säga ”Kan du hälsa kollegan X?” eller fråga ”Vem har bakat i dag?”. En dag i veckan sålde äldre elever hembakat bröd i personalens matsal för att samla pengar till klassresan. De ansåg sig bli kränkta.
Flickor och pojkar fick också duscha tillsammans som straff för att de hade busat och sprungit in i varandras omklädningsrum. En elev berättade för Expressen att hon hade obehagliga minnen av gymnastiklärarens närmaste kollega. Hon hade en period problem med att hon kissade på sig. En dag kissade hon på sig. Kollegan tog henne till toaletten för att tvätta henne i skrevet med pappershanddukar. Det gjorde enligt henne väldigt ont.
Hon, och elever och föräldrar, har enligt Expressen slagit larm under lång tid. Men den vuxna skolpersonalen agerade inte. Inte förrän 1999 då Manillaskolans dåvarande rektor, Anita Bengtar, hade möte med gymnastikläraren. Hon sade till Expressen att samtalet var tufft. En elev berättade för kvällstidningen att läraren, efter att han fått varning av rektorn, upphörde med att helt plötsligt gå in i tjejernas omklädningsrum.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) driver fem specialskolor för döva och hörselskadade i landet. Två av dem är Birgitta- och Manillaskolan.
En före detta elev vid en av SPSM:s skolor tog kontakt med DT i våras. Hon ville berätta om hur hon, och andra, hade utsatts för sexuella trakasserier av skolpersonal, inte bara av gymnastikläraren utan också av andra. Kontakten ledde till att de skickade in en insändare. DT publicerade en notis baserad på insändaren, med en kommentar av SPSM. Myndigheten reagerade med bestörtning och uppmanade drabbade elever att ta kontakt med dem. En före detta elev hade möte med SPSM:s generaldirektör och chefsjurist i september. Då fick myndigheten veta vilken lärare det handlade om, och undersökte om dokument fanns som kunde bekräfta elevens berättelse. Några sådana fanns inte, men dåvarande skolpersonal talade om att samtal hade ägt rum med läraren.
En tid senare, fick de veta att elevens polisanmälan lagts ner då preskriptionstiden hade gått ut. SPSM lämnade därefter elevens ärende vidare till både Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Skolinspektionen.
I början av december meddelade både DO och Skolinspektionen att fallet inte kunde utredas då det låg för långt tillbaka i tiden. DO ska dock granska SPSM:s likabehandlingsplan, i vilken instruktioner finns om hur man ska agera vid upptäckt av trakasserier och kränkande behandling. SPSM anser att en annan myndighet än de själva ska utreda det som hänt. De har startat ett internt arbete där de tar reda på hur skolorna omsätter sina planer mot kränkande behandling och för likabehandling, och funderar på hur de ska gå vidare nu när varken DO eller Skolinspektionen utreder för att det som skett inte ska upprepas. Sveriges Dövas Riksförbund kräver att eleverna ska få upprättelse efter det som hänt.
SPSM säger till DT att förtroendet för myndighetens skolor är skadat.
– Vi kommer att arbeta hårt för att återskapa förtroendet och för att utveckla specialskolorna så att eleverna får den skolgång de har rätt till. I dag har vi bättre rutiner för att förebygga och upptäcka kränkande behandling, säger Annika Ågebrant, informationschef.
– Vi kan försäkra att vi i dag är oerhört observanta på barns berättelser. Så snart minsta misstanke finns så utreds händelsen internt. Bekräftas misstankarna polisanmäls händelsen, säger hon.
Gymnastikläraren vägrar svara på DT:s frågor om varför han gjorde underklädeskontrollen, gick in i tjejernas omklädningsrum av olika anledningar, och lät flickor och pojkar duscha tillsammans.
– Av hänsyn till mina närmaste väljer jag att inte medverka i media, säger han till DT och tillägger att han tillbakavisar alla påståenden om sexuella trakasserier.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-12-10