2021-09-23

DT PLAY: Vad är det bästa med teckenspråket i ditt yrke?

I dag 23 september är det Internationella teckenspråksdagen. Här berättar nio personer vad det bästa med teckenspråket är i deras yrken.

Inslaget är producerat av Teckenbro.


Läs mer om Internationella teckenspråksdagen (International Day of Sign Languages) på FN:s webbplats.

Uppdaterad: 2024-02-13

Publicerad: 2021-09-23