2011-08-31

DT grep in när media hindrades från bevakning

ILLUSTRATION: TOMAS LAGERGREN

Medieteamen som tagit sig till Durban från världens alla hörn fick inte bevaka WFD:s generalförsamling som ägde rum strax före kongressen. Det ledde till protester av journalisterna.

Då ändrade sig WFD och valde att öppna upp generalförsamlingen för media också.

Den information som Dövas Tidning fick före avresa till Sydafrika var att media enligt WFD:s riktlinjer inte tilläts bevaka både WFD:s och WFDYS generalförsamling. När DT begärde att få läsa riktlinjerna, var det ingen som visste var, eller ens om, de fanns.

DT protesterade och menade att WFD upplevdes som en sluten organisation. Generalförsamlingen sändes inte heller live på webben till skillnad från SDR:s senaste kongress och förbundsmöte som direktsändes. DT skrev ett uttalande som stöddes av de flesta medieteamen på plats.
Uttalandet hade rubriken ”Vad döljer WFD?”. Det ledde till att WFD:s förra ordförande, Markku Jokinen, och förra vice ordförande Feliciano Sola Limia, höll en presskonferens direkt efter generalförsamlingen (totalt två dagar lång).

Inget att dölja

Markku Jokinen förklarade att WFD inte hade något att dölja. Han sade att delegationerna på första dagen hade röstat ja till film- och fotoförbud och att makten låg hos dem. En delegation som DT talade med trodde att förbudet endast omfattade delegaterna och åhörarna, inte alla i salen. På andra dagen var generalförsamlingen öppen.
DT skrev i utlåtandet att det var pinsamt att WFD gav två olika budskap. Först tilläts vi inte att bevaka, sedan släpptes vi in. DT menade att det var märkligt och inte konsekvent för en stor världsomfattande organisation som WFD. Markku Jokinen förstod invändningarna. Flera i WFD har sagt till DT att organisationen ska bli mer öppen mot media i framtiden.

Internationell pressorganisation

Under kongressveckan grundade DT också International Deaf Press, en organisation som företräder teckenspråkiga mediearbetare i samtal med team bakom större arrangemang som WFD:s kongress och Deaflympics.
Deaf International Press syftar också till att vara ett forum där mediearbetare utbyter erfarenheter och tips. Behovet av ett kontaktnätverk för döva journalister i hela världen är stort, visade det sig under kongressveckan.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2011-08-31