2015-04-27

Döva nepaleser klarade sig vid jordskalvet

Den 25 april skedde ett kraftigt jordskalv med magnituden 7,9 i Nepal. Över 2400 människor har dött och siffran befaras att stiga. Det har även kommit flera efterskalv som orsakat mer skada. Det kraftigaste efterskalvet var på magnituden 6,7. Det har också utlöst flera laviner på Mount Everest som ligger på gränsen mellan Nepal och Tibet. Det har lett till att minst 22 människor mist sina liv – det är den värsta katastrofen i bergets historia. Jonas Brännvall har sedan 2008 haft kontakt med Katmandus dövas förening i Nepal. Han är en av dem som sitter i Stockholms Dövas Förenings biståndsgrupp för Nepal.
  Han berättar att döva nepaleser från dövföreningen i Katmandu var ute på utflykt när jordskalvet skedde. Då höll de ihop och klarade sig. Efter jordskalvet sov de utomhus för att inte utsättas för risker för ras på grund av efterskalven. Jonas Brännvall oroar sig över dövas bristande tillgång till information eftersom det inte finns så många teckenspråkstolkar i landet.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2015-04-27