2024-05-30

Döva nekades utföra bankärenden

Döva nekades utföra banktjänster per telefon. FOTO: Shutterstock

Torsdagen den 30 maj gick Diskrimineringsombudsmannen (DO) ut med ett pressmeddelande om att de bedömer att två döva diskriminerats vid olika tillfällen när de kontaktat en bank via telefon genom Post- och telestyrelsens förmedlingstjänster. Banken ville inte låta de två döva personerna göra sina bankärenden genom telefonkundtjänsten eftersom det fanns en tredje part i samtalet.

Av pressmeddelandet framgår att i det första fallet nekades en döv person av banken att utföra banktjänster via telefon trots legitimering via Bank-ID, eftersom denne ringde med Texttelefoni.se. Texttelefoni.se är en tjänst som är upphandlad av PTS som är en myndighet. Banken bekräftade att det skett och lät meddela att de sett över sina rutiner. Anledningen till att man nekade var på grund av risken för bedrägeri. Trots detta skedde samma sak en andra gång, när en annan döv ringde upp bankens kundtjänst genom Bildtelefoni.se, som också är en tjänst som är upphandlad av PTS. Banken menar att det skett på grund av att medarbetaren i fråga inte har haft kunskap om de nya rutinerna.

DO anser dessa två händelser vara diskriminering som har samband med funktionsnedsättning och begär nu att banken ska betala ut ersättning till de två döva som drabbats, 40 000 kronor till den första drabbade och 50 000 kronor till den andra drabbade. Anledningen till att beloppet är högre i det andra fallet beror på att banken hade låtit meddela efter det första fallet att de sett till att det inte skulle ske igen.

Banken har fram till 12 juni på sig att ta ställning till begäran.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2024-05-30

Publicerad: 2024-05-30