2021-03-03

Coronaeffekt för Bildtelefoni.net och Texttelefoni.se

Bildtelefoni.net (t.v.) och Texttelefoni.se.

DT har tagit del av 2020 års statistik för förmedlingstjänsterna Bildtelefoni.net och Texttelefoni.se. Siffrorna talar sitt tydliga språk. När coronautbrottet var ett faktum i mars förra året, ökade antalet samtal jämfört med samma månad året innan.

Bildtelefoni.net hade 29 200* uppdrag i mars förra året, drygt 4 000 fler uppdrag än mars 2019.

Texttelefoni.se hade 17 100 uppdrag, cirka 800 fler uppdrag än mars 2019. För tjänsten finns en mer detaljerad redovisning än för Bildtelefoni.net. Den visar bland annat att Texttelefoni.se förmedlade 1 600 samtal till 1177, 400 fler än året före. Flest samtal ägde rum under mars månad.

Post- och telestyrelsen (PTS) har ansvar för förmedlingstjänsterna, som utförs av upphandlade privata aktörer. Erik Zetterström, handläggare och projektledare på PTS, uppger för DT att ökningen är en följd av pandemin. Det har varit långa telefonköer till samhällstjänster som till exempel 1177.

Sett över hela året förmedlade Bildtelefoni.net 323 000 samtal, en ökning med 29 200 från 2019 års nivå. Och för Texttelefoni.se fortsatte nedgången: från 183 000 samtal 2019 till 163 400 förra året. Användandet av tjänsten har minskat under en lång tid, vilket DT tidigare rapporterade om.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

*avrundat till närmaste hundratal

Uppdaterad: 2021-03-03

Publicerad: 2021-03-03