2015-06-09

Beslutet är fattat – Kattungen flyttas

||

Majoriteten av politikerna är enade.

I dag togs beslutet av förskolenämnden i Örebro att Kattungen ska flyttas till Lillån. De möttes av protest av ledsna, besvikna och arga föräldrar som stöttat i kampen, twittrar Hanna Sejlitz, Sveriges Dövas Riksförbunds ordförande. Majoriteten av partierna stod fast vid beslutet utom Vänster- och Miljöpartiet som vill riva upp beslutet. Enligt Nerikes Allhanda är de kritiska mot att beslutet har tagits av en tjänsteman och inte i en politisk nämnd.
– För det första är det märkligt att en tjänsteman kan ta ett sånt här betydande beslut utan att det tas upp för beslut politiskt i förskolenämnden. För de tandra handlar det om att beslutet i sig drabbar barns rätt till ett språk, skriver Cecilia Lönn Elgstrand (V) i ett pressmeddelande.
Dock vill majoriteten av partierna att teckenspråksmiljön och dövkompetensen säkerställs på Klöverängen.

I går skrev DT en notis om att förvaltningschefen Margareta Borg sagt till SVT Nyhetstecken att det var hon som fällde uttalandet “Det är för mycket teckenspråk på Kattungen” i ett sammanhang när hon redovisade för nämnden vilka barn som går på Kattungens förskola. Då rekommenderade läkarna att barn med CI-implantat inte ska gå på Kattungens förskola. Efter hennes uttalande möttes hon av skarp kritik av föräldrarna och intresseorganisationerna. I dag förtydligade hon för Nyhetstecken att det inte är hon som tycker så utan det är CI-läkarteamet som sagt så.

Hanna Sejlitz, Sveriges Dövas Riksförbunds ordförande, säger att enligt den information hon fått krävs tryck utifrån för att kommunfullmäktige ska gå emot nämndens beslut, till exempel i form av en anmälan mot att ett beslut som får så stora konsekvenser inte hanteras politiskt.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-06-09