2021-11-24

Vad är det för skillnad mellan Dövkonsulent och Sius?

Jag får ofta frågan: vad är det för skillnad mellan Dövkonsulent och Sius?

SVAR: Dövkonsulenten arbetar inom tjänster som heter klargöra, vägleda och anpassa.

Klargöra innebär att dövkonsulenten informerar och sprider kunskap om döva och teckenspråkiga inom AF samt hos arbetsgivaren och andra myndigheter. Dövkonsulent ordnar med intyg där det framgår att den döve är döv och teckenspråkig. Hen ordnar också med underlag som ligger till grund för exempelvis lönebidrag och hjälpmedel. Och hjälper till med fördjupat stöd, om det finns ytterligare funktionsnedsättning.

I området vägleda ger dövkonsulenten stöd i yrkes- eller studieval och kan hjälpa till med kontakt vidare till ansvarig utbildningsvägledare.

I tjänsten anpassa arbetar dövkonsulenten med att ta fram hjälpmedel som är kopplad till den döves arbetsuppgifter och arbetsplats. Dövkonsulenten kan också ge förslag till strategier och praktiska råd för att underlätta kommunikationen. Exempel kan vara att förklara hur teckenspråket fungerar och att det är en visuell värld.

Sius arbetar efter en femstegsmodell som kallas Supported Employment. Siuskonsulent söker arbete som leder till anställning och ger också stöd både till den döve och arbetsgivaren. Hen ordnar till exempel med underlag inför lönebidrag och även för hjälpmedel.

Irene Söderlind
dövkonsulent
Arbetsförmedlingen


LÄS OCH SE MER:
Ska jag fortsätta teckna med min bebis även om hen inte håller ögonkontakt?

Se övriga frågor och svar i Frågor & svar-serien här

Uppdaterad: 2024-02-09

Publicerad: 2021-11-24