2021-11-24

Ska jag fortsätta teckna med min bebis även om hen inte håller ögonkontakt?

Jag tecknar till min 4-månaders bebis men hen håller inte ögonkontakt. Ska jag fortsätta teckna eller vänta något år?

SVAR: Ju tidigare du som föräldrar/vårdhavare/närstående börjar kommunicera med ditt barn genom att teckna, desto bättre! Att teckna fullt ut med ditt barn från första början är viktigt för er anknytning och barnets språkutveckling. All kommunikation på teckenspråk som du tar med ditt barn är bara positivt!

Ett barn lär sig svenskt teckenspråk på samma sätt som andra barn lär sig det talade svenska språket, dvs gradvis. Vi förstår att det kan kännas lite konstigt att teckna allt som händer till barnet utan att få gensvar men fortsätt att teckna vad ni gör, ser och upplever, som t.ex. ”Nu ska du äta, byta blöja, sova och gå ut med mera”. Att fortsätta teckna med barnet är viktigt även om barnet inte håller ögonkontakt hela tiden.

Forskningen har visat att när man som föräldrar/vårdhavare/närstående använder teckenspråk och tecken i kommunikationen med sitt barn så stimuleras barnets språkinlärning. I början är det som ett ”joller” med händerna och grundord som t.ex. mamma, pappa, äta, sova och pekande på vad som händer i rummet och med tiden lär sig barnet att prata teckenspråk på ett mer flytande sätt.

Det har även visat sig att barn till föräldrar som använder teckenspråk som modersmål kommer igång tidigare med sitt språk än andra barn då barnets förståelse av språk och deras motorik utvecklas snabbare än deras förmåga att utrycka sig på teckenspråk eller tal. Det innebär att tecknen brukar komma före talet då det är lättare att använda kroppsspråket än de muskler som krävs för att uttala ord med munnen. Så fortsätt att teckna allt som händer runtom er till barnet ty plötsligt händer det! Dvs. du får mera ögonkontakt och gensvar i kommunikationen med ditt barn.

Dövenheten
Region Skåne


LÄS OCH SE MER:
Vad är det för skillnad mellan Dövkonsulent och Sius?

Se övriga frågor och svar i Frågor & svar-serien här

Uppdaterad: 2024-02-13

Publicerad: 2021-11-24