2022-08-26

VAL 2022: Två fullt teckenspråkiga toppkandidater i Örebro

I Örebro finns två fullt teckenspråkiga toppkandidater till kommunfullmäktige. Lea Strandberg toppar Miljöpartiets (MP) lista och Alexandra Royal har plats nummer 6 på Centerpartiets (C) lista. Lea kandiderar dessutom till Riksdagsvalet där hon har plats nr 3 i Örebro län. DT har träffat båda.

– – – – – –

LEA STRANDBERG

Hur känns det att toppa partiets lista?
– Jag är glad att jag fått det förtroendet. Samtidigt är det lite tudelat eftersom jag vet hur sårbart det är på mitt ordinarie jobb som psykolog inom dövpsykiatrin, så jag slits lite mellan mina uppdrag.

Vilka frågor brinner du för?
– Jämställdhet och jämlikhet. Vår slogan är “Alla ska med i den gröna omställningen”, och då menar jag alla. Minoritetsgrupperna, inklusive döva har idag år 2022 fortfarande inte uppnått lika vård, utbildning och tillgänglighet.

Hur stor chans tror du att du har för att bli invald?
– Opinionssiffrorna ser bättre ut, jag tror på partiet och att våra företrädare, inklusive mig själv, blir valda och får vara med och bestämma.

Du är en fullt teckenspråkig politiker, vad tror du det har för betydelse för Örebros döva och teckenspråkiga invånare?
– Jag kämpar för döva i Örebro och i hela landet. Jag har till exempel lyft frågan i kommunfullmäktige om när Örebro Kommun ska låta döva få ta del av sina demokratiska rättigheter. Jag har också lyft frågan om döva barns språkliga situation i förskolan, som är under all kritik.

Vilka partier vill och kan du samarbeta med?
– Vi kommer att samarbeta med de partier som delar våra värderingar, samt arbetar aktivt för att stärka och påskynda klimatarbetet. Jag tänker att alla vi olika partier har våra värderingar och ”röda linjer” som vi inte är beredda att gå över. Sedan är det en del av de politiska hantverket, att bilda samverkan med partier för att få makt tillsammans.

Nu nalkas valet. Hur ska du kampanja?
– Jag har fullt upp, jag kommer delta vid debatter, jag står i valstugan och möter väljare. Valdagen delar jag med mina partikamrater och ser med spänning fram emot resultatet.

Är det något du själv vill lyfta fram i artikeln?
– Jag kommer fortsätta arbeta för att minoritetsgrupper, vari jag inräknar döva, ska få ta del av sina rättigheter i det demokratiska samhälle vi värnar. Till exempel arbeta för döva och hörselskadade barn i förskolan, eller för att Fritte (ungdomsgården) ska få vara öppet mer än tre dagar i veckan. Jag vill arbeta för att kommunen anställer fler döva och ökar sin kunskap om minoritetsstress och audism.


ALEXANDRA ROYAL

Hur känns det att vara sexa på partiets lista?
– Det känns hedrande, den höga platsen har jag fått eftersom jag i tidigare val fick många personröster och och för mitt engagemang under nuvarande mandatperiod.

Vilka frågor brinner du för?
– Som politiker vill jag visa att mångfald är viktigt, även i kommunfullmäktige! Jag vill visa att vi är olika, att vi har olika kompetens som måste användas så att rätt kunskap finns bakom besluten som tas. Därför vill jag inte säga att jag har en specifik hjärtefråga utan jag vill finnas överallt. Men om vi tittar på vilka arbetsuppgifter jag skulle vilja ha, så gillar jag kultur- och fritidsfrågor.

Hur stor chans tror du att du har för att bli invald?
– Idag har C sex mandat i Örebro kommunfullmäktige, så om C får samma resultat som för fyra år sedan skulle jag få en plats i kommunfullmäktige.

Du är en döv, fullt teckenspråkig politiker, vad tror du det har för betydelse för Örebros döva och teckenspråkiga invånare?
– Jag hoppas att såväl hörande som döva själva ser att döva kan, att vår röst är värd att lyssna på! Du har större chans att påverka om du är aktiv inom politiken. Därför skulle jag önska att fler döva kommer in i politiken i olika partier, och gärna också till oss på Centerpartiet, så att vi tillsammans kan påverka!

Vilka partier vill och kan du samarbeta med?
– Jag personligen tänker som Centerpartiet gör på Riksnivå, dvs att vi kan samarbeta med alla utom de yttersta partierna, SD och V. SD har en annan syn på människan och V har en annan syn på sakfrågorna som vi inte delar. Jag hoppas att vi kan lyckas övertyga personer att tänka på vilka värderingar de har, om de kan ha gott samvete i magen, hjärtat och huvudet över sina respektive partiers grundvärderingar.

Nu nalkas valet. Hur ska du kampanja?
– Dels står jag i valstuga och hit har många döva har kommit fram, vilket är jätteroligt. Dels har jag vloggat om olika frågor och så har jag deltagit i debatter, men det har inte varit många debatter på teckenspråk. Därför ordnade jag en livesänd debatt med Isabella Hagnell Westermark (S) där vi diskuterade frågor ur S och C perspektiv. Den timslånga livesändningen kan du se här

Är det något du själv vill lyfta fram i artikeln?
– Använd din rösträtt, oavsett vilket parti du röstar på. Du kan påverka mer än du tror!

MARIA NORBERG
redaktionen@dovastidning.se

LÄS MER: Hallå där med döva och teckenspråkiga kandidater

Uppdaterad: 2022-08-26

Publicerad: 2022-08-26