2021-11-03

Så kan du studera till teckenspråkslärare

Teckenspråkslektion på distans. FOTO: VÄSTANVIKS FOLKHÖGSKOLA

I dag spekulerar vi om det är brist på eller överskott av teckenspråkslärare i Sverige. Hur blir man lärare i svenskt teckenspråk? Finns det en framtid inom yrket? DT tar reda på det.

I nuläget finns det två vägar att gå för att bli lärare och få undervisa i svenskt teckenspråk. Den ena går via högskola eller universitet och efter avslutad utbildning får man lärarexamen. Den andra går via folkhögskola. Vi börjar med den förstnämnda vägen:

Grundskolor och gymnasieskolor, bland annat riksgymnasiet för döva och hörselskadade, kräver lärare med högskoleexamen och rätt ämnesbehörighet. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) bekräftar även att de efterfrågar detta och med rätt behörighet kan man få fast anställning på en av deras specialskolor.

Lina Jerpö, samordnare tvåspråkighet vid SPSM, berättar att behovet av examinerade lärare i svenskt teckenspråk är stort.

– Svenskt teckenspråk är ett viktigt ämne i våra specialskolor som finns i alla årskurser. I dag kan vi ha svårt att rekrytera behöriga lärare i ämnet svenskt teckenspråk. Vi uppmuntrar självklart till utbildning inom detta eftersom behovet av behöriga lärare är stort även framöver, säger Lina Jerpö.

Förutom undervisning i svenskt teckenspråk för elever i specialskolor bedriver SPSM också fjärrundervisning i svenskt teckenspråk och teckenspråkskurser för syskon eller CODA. Den sistnämnda sker även fysiskt på plats vid deras skolor. I första hand föredrar SPSM att anställa lärare som har behörighet i ämnet svenskt teckenspråk. Om kriterierna inte uppfylls tittar de på om den sökande på annat sätt har likvärdiga kunskaper, pedagogisk erfarenhet och kompetens i ämnet svenskt teckenspråk.

Stockholms universitet är det enda lärosäte i Sverige som erbjuder kurser i teckenspråkslingvistik på högskolenivå.

Ingela Holmström, universitetslektor och docent i teckenspråk med inriktning mot tvåspråkighet, Stockholms universitet, berättar att man kan göra på olika sätt:

1) Studenten läser 90 högskolepoäng teckenspråkslingvistik på Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Det tar 3 år att läsa alla kurser i teckenspråkslingvistik eftersom de är på halvfart och man med fördel parallellt kan läsa ett annat ämne för att få behörighet i andra ämnen.

Sen behöver studenten också läsa en kompletterande pedagogisk utbildning på 90 högskolepoäng för att kunna bli behörig lärare i ämnet. Den är på helfart och tar 1,5 år. Under studierna får studenten också göra praktik som heter verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

2) Studenter hos andra lärosäten i Sverige, som vill bli ämneslärare i svenskt teckenspråk, behöver kontakta sin utbildningsanordnare för att komma överens om hur de ska kunna räkna in dessa kurser, som ges vid Stockholms universitet, i sin utbildning.

–  Många som vill läsa till lärare i svenskt teckenspråk tror att det räcker att kunna teckenspråk rent praktiskt, men så är inte fallet. Man måste även ha teoretiska kunskaper för att bli lärare, samma sak om man vill bli lärare i svenska eller engelska, så måste man läsa högskolekurser i dessa språk, avslutar Ingela Holmström.

Den andra vägen att bli teckenspråkslärare finns hos Västanviks folkhögskola i Leksand. Skolan har under åren haft teckenspråkslärarutbildningar, senast förra läsåret och gruppen tog examen i våras. Johanna Edbäck, huvudansvarig för utbildningen, berättar var man efter genomförd utbildning kan få arbete.

– Man kan till exempel undervisa på studiecirklar, föräldrautbildningar (introduktionskurser inom regioner eller TUFF-utbildning), folkhögskolekurser och så vidare. Utbildningen ger ingen formell lärarbehörighet utan riktar sig till de som är intresserade av att undervisa hörande vuxna nybörjare, säger Johanna Edbäck.

Utbildningen är på 40 veckor, på heltid och ges på svenskt teckenspråk. Tre veckors praktik på annan ort ingår.

Ansökningarna inför utbildningen höst 2021 var för få och Västanviks folkhögskola har bestämt att inte starta upp utbildningen i höst. Men de planerar att fortsätta med utbildningen och eventuellt blir det en ny kursstart 2022.

Deltagare från tidigare teckenspråkslärarutbildningar har bland annat fått arbete som teckenspråkslärare på TUFF-utbildning, folkhögskola, med teckenspråksmaterial hos SPSM och på kvällskurser. Några har valt att fortsätta läsa svenskt teckenspråk på Stockholms universitet. Johanna Edbäck om möjlighet att få arbete efter avslutad utbildning:

– Eftersom det är beroende på om en är flyttbar eller inte, är det olika lätt eller svårt att få arbete efter avslutad utbildning.

TEXT: SARAH REMGREN

(Ur Allt om teckenspråk 2021)


LÄS MER: Hallå där med Jenny Karlsson, teckenspråkslärare

Uppdaterad: 2021-11-03

Publicerad: 2021-11-03