2021-11-03

Hallå där, teckenspråkslärare Jenny Karlsson

Du arbetar på SIMA Folkhögskola i Åkarp. Hur kom det sig att du blev teckenspråkslärare?
– Först drömde jag om att bli arkeolog precis som Indiana Jones. Men det blev inte så efter studenten. Istället läste jag kurser på universitet parallellt med mitt arbete på Östervångsskolan. På skolan var jag resurslärare i en klass samt undervisade i svenskt teckenspråk för taxichaufförer som körde elever till skolan. Ett minne från den tiden var när jag läste Harry Potter för elever på vårt språk, teckenspråk. Sagostunderna gjorde ett sådant starkt intryck på eleverna och mig. Där började min livslånga passion för yrket.

Vilka erfarenheter har du haft under din yrkeskarriär?
– Jag har varit verksam i yrket i över 20 år och det är fortfarande lika roligt och givande! Under åren har jag hunnit läsa kurser som berör svenskt teckenspråk på högskolenivå. När jag tittar tillbaka på mina år som teckenspråkslärare, är jag ödmjuk och tacksam över att fått undervisa för olika målgrupper på olika nivåer.

Jag har haft klasser på Komvux och gymnasieskolor. Sen arbetade jag hos Hörselenheten barn och ungdom, Region Skåne. Det var bland annat introduktionskurs för föräldrar till döva och hörselskadade barn där. För mig var det viktigt att föräldrar fick träffa en döv teckenspråkslärare. Jag kunde visa för dem att döva lever precis som andra och vara dörröppnare till teckenspråksvärlden.

Vad är det bästa med yrket?
– Människorna! Att få skapa relationer med de som läser teckenspråk på alla nivåer: döva, hörselskadade och hörande. Genom mitt jobb kan jag skapa ringar på vattnet så att kunskap om döva och teckenspråk sprids.

Jag har stött på döva som ifrågasätter varför de ska läsa svenskt teckenspråk när de redan kan det flytande. Det gör mig mållös. Personer i Sverige läser ju svenska även om de är uppvuxna och bor i landet. För mig har alla, speciellt döva och hörselskadade, rätt till teckenspråk och då menar jag verkligen alla. Från föräldrar och anhöriga till de som är nyfikna på språket. Alla har rätt att lära sig och utveckla det.

Hur ser du på framtiden för yrket?
– Jag ser att det är brist på teckenspråkslärare i Sverige. Till exempel kan gymnasieskolor ha problem att hitta lärare som kan undervisa svenskt teckenspråk för hörande. Ni som funderar på att bli lärare i teckenspråk, gör det! Ni behövs verkligen. Det har berikat mitt liv och jag har genom yrket fått en personlig och inre utveckling i mitt teckenspråk och kring tvåspråkighet.

TEXT: SARAH REMGREN

(Ur Allt om teckenspråk 2021)


Läs mer: Så kan du studera till teckenspråkslärare

Uppdaterad: 2021-11-03

Publicerad: 2021-11-03