2021-05-06

PTS: Vi planerar inte att ta bort spontan distanstolkning från Bildtelefoni.net

SDR:s styrelseledamot Mimount Tebibel: "Döva ska själva ha bestämmanderätt för vilken typ av tolkning som passar bäst".

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) rapporterade i sociala medier förra veckan att risken fanns att förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net skulle slopa spontan distanstolkning i höst. Enligt SDUF kom informationen från Post- och telestyrelsen (PTS) under användarrådet där SDUF och andra organisationer deltog.

När DT kontaktade PTS, som har ansvar för Bildtelefoni.net, svarade de att det blev missförstånd under användarrådet. Bildtelefoni.net planerar inte att sluta erbjuda icke-planerad distanstolkning. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) är dock fortsatt kritiskt till den begränsade distanstolkning som förmedlingstjänsten erbjuder.

Vad som på sistone skett är att myndigheten har gjort ett förtydligande som börjat gälla den 2 april i år. Förtydligandet handlar om att Bildtelefoni.net inte ska distanstolka planerade möten (DT har tidigare rapporterat om förtydligandet, något som SDR kritiserar). Nu är det bara spontan distanstolkning som gäller.

PTS har gjort en upphandling av Bildtelefoni.net för nästa avtalsperiod som börjar gälla den 1 september i år. Den nuvarande leverantören, Evantia, har vunnit upphandlingen och får därmed fortsätta att driva Bildtelefoni.net i upp till fem år. I upphandlingen skrev PTS att de kan ta bort möjligheten till distanstolkning om kostnaderna för Bildtelefoni.net visar sig öka till en viss nivå över de nuvarande kostnaderna.

PTS berättar för Dövas Tidning varför de skrev som de gjorde i upphandlingen:

Om den vinnande leverantörens begärda pris skulle ha varit mycket högre än tidigare och PTS inte skulle få utökad budget för att betala för Bildtelefoni.net så skulle PTS kunna ta bort distanstolkning. Detta för att pengarna ska räcka till Bildtelefoni.nets kärnuppdrag: förmedling av samtal mellan bildtelefonanvändare och taltelefonanvändare. Myndigheten planerar dock inte att dra ner på distanstolkning. De prognoser som PTS gör visar att pengarna ska räcka för både samtalsförmedling och spontan distanstolkning.
Nu pågår en statlig tolkutredning som blir klar i januari nästa år. Om den föreslår att en annan huvudman än PTS ska ha hand om spontan distanstolkning, och om förslaget blir verklighet, har PTS rätt att begära att spontan distanstolkning tas bort från Bildtelefoni.net. Så PTS slipper göra en ny upphandling.

På användarrådet sa PTS att de ska fortsätta erbjuda spontan distanstolkning. Eftersom det verkar finnas mycket oro hos användare eller förbund, vill PTS komplettera med information om varför upphandlingen utformades som den gjordes.

Bildtelefoni.nets kärnuppdrag är samtalsförmedling och PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till likvärdig telefoni oavsett funktionsförmåga. Hur kommer det sig då att Bildtelefoni.net också kan tillhandhålla spontan distanstolkning?

Svaret kan hittas i den europeiska standarden för samtalsförmedlande tjänster. Enligt den är det lämpligt att samtalsförmedlande tjänster som Bildtelefoni.net ska erbjuda distanstolkning i ad hoc-situationer i upp till 30 minuter. Ad hoc kan betyda här och nu, till exempel när man behöver tolk akut eller behöver tolk till ett icke-planerat möte. När sådana situationer uppstår, är det väldigt likt telefonsituationer. Med stöd av standarden, och eftersom det är möjligt, erbjuder Bildtelefoni.net spontan distanstolkning (upp till en timme mellan klockan 8 och 17 på vardagar, upp till en halv timme övriga tider).

SDR:s styrelseledamot, Mimount Tebibel, om Bildtelefoni.nets betydelse:

– Bildtelefoni.nets uppdrag som består av förmedling av samtal och distanstolkning är en otroligt viktig tjänst för döva och vår delaktighet i samhället. I våra liv kan det uppstå situationer som är oväntade och där vi behöver distanstolkning men där det inte är realistiskt att en tolk kan komma direkt. En sådan situation kan vara vid exempelvis akuta sjukdomsfall och sjukvårdsbesök men distanstolkning är också idealiskt när vi behöver tolk vid kortare samtal, säger hon och fortsätter:

– Döva ska själva ha bestämmanderätt för vilken typ av tolkning som passar bäst eftersom vi alla är olika. Att föredra distanstolkning framför en tolkning på plats kan i många fall vara ett medvetet val, där vi själva vet och förstår att det kan innebära att kvaliteten på tolkningen blir sämre. Men det är helt upp till oss själva att bestämma.

SDR anser att det har skett försämringar sedan april 2021:

– Redan från april har det skett försämringar där Bildtelefoni.net kan neka att distanstolka planerade arbetsrelaterade möten. SDR är kritiska till det förtydligande som PTS nu gjort eftersom det skapat en oro om ytterligare försämringar. Det har varit brister i dialogen, samråd och förankring mellan PTS och SDR i denna fråga. Vi lyfter denna problematik till tolktjänstutredningen som vi menar måste våga göra en total tolkreform, för att få en helhetslösning på något som annars uppfattas som ett lapptäcke, avslutar Mimount Tebibel, SDR:s styrelseledamot.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-05-10

Publicerad: 2021-05-06