2020-11-21

MOTREPLIK: Riksteatern Crea skulle ha skilt på dövhet och teckenspråk

Debatten om Riksteaterns Tyst Teaters nya namn, Riksteatern Crea, fortsätter. Här svarar 29 personer på Riksteatern Creas replik.

Saker behöver inte göras mera komplicerade än vad de är. Rent pragmatiskt är det helt enkelt så att Tyst Teater har scenkonst på teckenspråk som sin främsta profil. Något annat är det inte.

Er profession urholkas inte av teckenspråket, tvärtom ligger det i själva teckenspråket. Det är där spetskompetensen finns och som gör er unika. Här är det läge att skilja på dövhet och teckenspråk i och med att Mindy Drapsa i en debattreplik förklarade att de inte ville vara bundna till hörselnormen. Det är språkprofil vi pratar om och det är helt utan anknytning till hörselgrad. Nu har man alltså försökt sudda ut den absolut viktigaste delen av verksamheten genom att byta namn. Vi förstår att intentionen var att frigöra sig från hörandes inflytande och stigmatisering.

I strävan efter att frigöra sig har det istället blivit en paradox genom att man ställer sig in i ledet och blir en i mängden. Precis som samhället vill att döva skall vara, vi skall botas och inte sticka ut, vi skall skyla över vår identitet och allra helst ska vi kamouflera teckenspråket. Namnbytet är ett steg i den riktningen. Mycket värre än stigmatiseringen.

Var är stoltheten?

Tyst Teater som en gång var en teaterensemble av teckenspråkiga och för teckenspråkiga är utan en tydlig teckenspråkig profil inte längre Tyst Teater. Det är kanske meningen med namnet Crea?

Var är respekten? Ni finns för publikens skull. Inte tvärtom.

Bastian Strannå Rundberg
Binesh Boromand
Christer Borg
Christoffer Fleur
Daniel Joelsson
Desirée Kalm
Elina Nyman
Ellinor Persson
Hannes Danielsson
Ivan Gustavsson
Johan Persson
Johanna Mauritzson
Jonny Dufvenberg
Josefina Andersson
Jörgen Hansen
Kenneth Sandberg
Lovisa Gustavsson
Maria Mitova
Markus Johansson
Michael Scheer
Milla Gustavsson
Oskar Fredrik Renvall
Patrik Holmström
Sara Gustavsson
Sebastian Embacher
Sofia Rydén
Stefan Svernhagen
Tina Lasu Ekrot
Tommy Andersson

Uppdaterad: 2024-02-08

Publicerad: 2020-11-21