2020-11-26

DEBATTREPLIK: Riksteatern Crea bemöter kritiken mot nya namnet

Riksteatern Crea svarar på debattartikeln Namnet Riksteatern Crea är historielöst och knappast unikt. ”Crea är ett bra ord som framhäver Riksteatern Creas arbete utan att stigmatisera verksamheten, våra produktioner eller målgruppen”, skriver Mindy Drapsa, konstnärlig ledare för Riksteatern Crea.

Vi vill börja med att tacka för er åsikt och ert engagemang. Vi är medvetna om att ett namnbyte som detta är en känsloladdad process som väcker blandade reaktioner. Detta tyder på ett stort intresse för Riksteatern Crea samt att vi är viktiga och det är vi såklart mycket stolta för.

Namnbytet har varit en lång och komplex process där Riksteatern Crea har haft god tid på sig att växa fram. Till vårt stöd har vi haft ett externt varumärkesföretag, en referensgrupp bestående av återkommande konstnärlig personal samt en kontinuerlig och transparent process med målgrupper bestående av döva och teckenspråksanvändare. Precis som ni skriver har namnförslag även samlats in via sociala medier och andra kanaler, samt vid vår närvaro på Dövas Dag. Under denna process kom vi tillsammans fram till att vi inte skulle ha ett namn som hade referens till medicinskt betecknande och som är på hörandes villkor.

Till sist pekade allt på ”Crea” som står för ”skapande” och är ett namn skapat av en döv person, vilket har varit viktigt för oss. Sen har det faktiskt en historisk koppling till ”Tyst Teater” då folkhögskolekursen där teatergruppen bildades hette just ”Skapande dramatik för döva”. Namnet speglar också Riksteatern Creas verksamhet idag då scenkonst skapas på teckenspråk. Under alla åren i Riksteatern Creas existens har vi turnerat mycket internationellt med ett växande samarbete med teaterorganisationer utomlands och kommer att fortsätta med det. Därför är det viktigt att namnet, precis som ni nämner i er artikel, fungerar internationellt. När det gäller stigmatisering så är Crea ett bra ord som framhäver Riksteatern Creas arbete utan att stigmatisera verksamheten, våra produktioner eller målgruppen.

Vi ville ha ett namn som inte nödvändigtvis berättar om att vi gör scenkonst på teckenspråk utan att vi helt enkelt skapar scenkonst som berör. Det är genom att vara kreativa i det visuella som vi genom teckenspråk och dövkultur tar plats på scenen. Det ska vi fortsätta med även när vi nu byter namn till Riksteatern Crea.

De bästa hälsningar på Riksteatern Creas vägnar,

Mindy Drapsa – konstnärlig ledare

Uppdaterad: 2024-02-08

Publicerad: 2020-11-26