2022-04-27

Inte lika enkelt för döva att larma 112

Hörande kan larma 112 med en enkel knapptryckning i mobilen. FOTO: SOS ALARM

Hörande kan larma 112 med en enkel knapptryckning i mobilen. Men för döva krävs förregistrering innan de kan ringa nödsamtal eller skicka nödmeddelanden, vilket Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) är kritiskt mot.

När olyckan är framme, kan hörande mobilanvändare enkelt kontakta 112 utan att behöva låsa upp startskärmen, ha ett sim-kort eller pengar på kontantkortet. De kan även ringa nödsamtal via en annan mobiloperatör om mottagningen är dålig där de befinner sig, till exempel på fjället.

Hur ser det ut för döva som behöver nå 112? Inte lika enkelt och tryggt som för hörande. Här listar DT olika alternativ:


SMS
Förregistrering krävs hos SOS Alarm om man vill kunna skicka sms till 112. Den tjänsten är endast tillgänglig för döva, hörsel- och talskadade personer.


Via Bildtelefoni.net
För att kontakta 112 via den samtalsförmedlande tjänsten, Bildtelefoni.net, behöver man antingen en bildtelefon eller ladda ner tjänstens app.

För att kunna använda Bildtelefoni.net-appen eller -webbappen måste man först skapa ett användarkonto. Då får man en sip-adress. SDR anser att det är en form av förregistrering här.

För att få en bildtelefon behöver man ansöka om den som hjälpmedel. Den är vanligtvis i form av en app som erbjuder totalkonversation (bild, ljud och text). Man måste också vara en registrerad användare och ha ett sip-konto för att kunna ringa ut och ta emot samtal.

När man väl kan kontakta 112 via Bildtelefoni.net, så ges man högsta prioritet under förutsättning att man har klickat på 112-direktknappen i antingen appen eller bildtelefonen.


Via Texttelefoni.se
Användarkonto krävs om man vill kunna kontakta 112 via den samtalsförmedlande tjänsten Texttelefoni.se:s app. I tjänstens webbapp kan man dock ringa samtal utan att ha något användarkonto, men då kan man inte bli uppringd av tjänsten ifall samtal bryts. Man ges också förtur om man klickar på 112-direktknappen via deras app.


Via analog texttelefon
Om man har en analog texttelefon, kan man ringa direkt till 112. Det fasta telefonnätet avvecklas dock i en snabb takt för att vara helt nedlagt senast 2026, enligt Telia. Enligt SOS Alarm fick de inte in några analoga texttelefonsamtal 2020. 2021 gjordes ingen mätning.


DT kontaktar Post- och telestyrelsen (PTS), som har ansvar för Bildtelefoni.net och Texttelefoni.se, och ställer frågan: Varför måste man ha ett användarkonto för att kunna använda Bildtelefoni.net- eller Texttelefoni.se-appen och ringa 112?

Robert Hecht, handläggare vid PTS, förklarar att det är för att användare ska kunna ringa och bli uppringda eller återuppringda av samtalsförmedlande tjänster vilka samtal det än gäller, inklusive 112.

PTS har tidigare under året skickat ut en remiss om förslag till föreskrifter för nödkommunikation. Vad gäller förmedling av nödkommunikation så föreslås det att alarmeringstjänster ska kunna ringa tillbaka till alarmerande person om samtal bryts.

SDR har svarat på remissen. Nödsamtal som görs via samtalsförmedlande tjänster ska kunna vara nåbara och även lokaliseras (gps-information om var man just nu befinner sig), anser förbundet. Som det ser ut i dag, överförs den alarmerade personens kontaktuppgifter och gps-info inte per automatik till nödtjänsten via samtalsförmedlande tjänster.

Tillbaka till SMS 112. Både SDR och Hörselskadades Riksförbund (HRF) är kritiska mot att döva och hörselskadade måste registrera sig i förväg för att kunna skicka sms till nödnumret. Enligt HRF har bara en av tre hörselskadade registrerat sig för SMS 112, och över hälften vet inte ens att tjänsten finns, visar en undersökning som gjorts 2020.

Förregistrering är något som finns med i alarmeringsavtalet mellan SOS Alarm och staten. Anledningen är, förklarar SOS Alarm för DT, att säkerställa att den som har behov kan använda sms-tjänsten och att de inte har kapacitet att öppna upp tjänsten för den breda allmänheten. Redan i dag tar de emot ett stort antal felaktiga sms från oregistrerade mobiler.

Lisa Åström, intressepolitisk strateg vid SDR, anser att det givetvis är viktigt att döva både ska kunna ringa 112 och bli uppringda av dem om samtal bryts, men att det är ännu viktigare att döva överhuvudtaget kan kontakta 112 även om larmoperatören eller förmedlaren inte ser deras kontaktuppgifter*.

– Döva som inte registrerat sig i förväg är i ett utsatt läge när de behöver larma 112, vilket är oerhört allvarligt. Det handlar ju om liv och död, säger hon.

Bästa ”livförsäkringen” för döva är med andra ord att registrera sig i förväg. Annars måste döva i en stressad nödsituation kanske skapa ett användarkonto i Bildtelefoni.net-appen eller leta reda på hörande som kan ringa 112 åt dem.

I EU finns det krav på att länders 112-organisationer ska utveckla sina tekniska plattformar till att även kunna ta emot bild, video och realtidstext senast den 28 juni 2025. Svenska SOS Alarm uppger för DT att tanken är att teckenspråkstolk ska kunna kopplas in när döva kontaktar 112. Det är ännu inte klart om det ska ske automatiskt eller manuellt. Vidare ska döva kunna lokaliseras när de kontaktar 112, och bli återuppringda av 112 om samtal bryts.

SDR arbetar för att en teckenspråkstolk automatiskt ska kunna kopplas in när döva kontaktar 112 som en del av nästa generations alarmeringstjänst (NG 112). I Finland finns en sådan tjänst i projektform via 112 Suomi-appen. Det finska dövförbundet uppger för DT att det är mindre bra att tjänsten, som är på finskt teckenspråk, endast har öppet dagtid på vardagar och att det är ganska svårt att hitta tjänsten i appen. Förbundet arbetar för att det ska bli permanent och vara öppen dygnet runt.

*Man kan dock ringa till 112 utan något användarkonto via Texttelefoni-se-webbappen. 

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


ENKÄT: Om du behöver larma 112, vet du hur man gör?

Uppdaterad: 2022-04-29

Publicerad: 2022-04-27