2021-10-11

BILDEXTRA: Gemytligt 90-årsjubileum på Gotland

Jubilerande gäster i Visby. FOTO: PATRICK FORSS

I lördags (9 oktober) firade Gotlands Dövas Förening 90-årsjubileum.
  – Roligt att nära hälften av gästerna kom från fastlandet, säger Jan Nyström, ordförande för Gotlands Dövas Förening.

Egentligen är Gotlands Dövas Förening äldre än sina 90 år. Gamla dokument och fotografier visar att döva (eller dövstumma som det hette på den tiden) samlades och genomförde en del aktiviteter på ön så tidigt som på 1920-talet. 1931 skedde ett formellt bildande. Då var medlemsavgiften 1 krona/år. 20 personer anslöt sig till föreningen.

I dag, 90 år senare, har dövföreningen ungefär lika många medlemmar: 22 medlemmar. Föreningen anordnade ett jubileum i lördags. 27 personer kom varav nära hälften från fastlandet.

– Det blev ett gemytligt firande. Under jubileet bjöds deltagarna på fina tillbakablickar i form av bilder och tidningsurklipp, berättar Jan Nyström.

Ett av de historiska ögonblicken, som jubileumsdeltagarna fick ta del av, var Dövas dag 1977 på Gotland, som enligt många var närmast legendariskt. DT skrev tidigare om det – läs sidorna 18-19 i den här pdf-tidningen.

En annan viktig del av den gotländska dövhistorien var Sveriges Dövas Riksförbunds populära fritidsanläggning, Rosenhill i Visby. Förbundet drev det under en period, från 1970-talet till 1990-talet. Det fungerade också som en mötesplats för dövföreningen. Förbundet sålde stället till mångas stora sorg på 1990-talet. En av förklaringarna var ekonomin.

Jubileumsdeltagarna besökte Rosenhill i lördags under guidning av Sanna Jonsson, kassör i Gotlands Dövas Förening (GDF).

På kvällen anordnades en jubileumsfest på en restaurang med underhållning av Patrick Forss, ledamot i GDF, och Peter Berglund.

– Vi hade tre shownummer. Det ena var balett (se bild här nedan). Vi spelade ett par där den ena hälften kom från Burgsvik och den andra från Fårö. Paret skulle dansa balett i Paris. Det andra shownumret var trolleri. Och det tredje och sista var att vi använde en app med så kallade teckenspråksvantar. Den var så smart att den visste vad vi skulle säga innan vi ens hann teckna färdigt! Som till exempel när vi tecknade Visby så tecknade den också Gotland.

Ordförande Jan Nyström säger att föreningen i dag är välmående efter att ha varit vilande en kortare period då någon styrelse inte funnits. Nu finns det återigen intresse för att engagera sig i den gotländska dövföreningen, vilket han är glad över.

SDR:s ordförande, Åsa Henningsson, var med på jubileet.

– Det var ett väldigt fint arrangemang från start till slut! säger hon och fortsätter:

– Föreningens 90-åriga historia visar hur viktigt det är att det finns en mötesplats för döva och andra teckenspråkiga på ön, lika viktigt som det var när föreningen bildades och som det fortfarande är nu. Att få umgås på sina språkliga villkor är en livsviktig ventil för många av dem som bor, lever och arbetar på Gotland. Det är tydligt att det inte enbart handlar om den sociala biten, utan även att påminna om att samhällsfunktioner som t.ex. tolktjänsten, medborgarservice och insatser på teckenspråk ska finnas med i samhällsplaneringen.

Jan Nyström vill tacka alla som kommit till jubileet:

– Hjärtligt välkomna till vårt nästa jubileumsfirande, nämligen 100 år!

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


En grupp jubileumsdeltagare besökte Rosenhill, SDR:s gamla fritidsanläggning i Visby. FOTO: PATRICK FORSS

 

Gamla Rosenhill. 

 

Peter Berglund (t.v.) och Patrick Forss bjöd på underhållning, här balett. FOTO: PRIVAT

 

Nästan hälften av jubileumsdeltagarna kom från fastlandet. FOTO: PATRICK FORSS

Uppdaterad: 2021-10-11

Publicerad: 2021-10-11