2020-07-15

Beslutet ändrat: Kalle får börja riksgymnasiet för döva

Kalle Lemmouh, 17, nekades först plats på riksgymnasiet för döva (RGD) i Örebro. Anledningen var att han hörde och talade för bra, vilket DT uppmärksammade i våras. Han och hans mamma överklagade gymnasienämndens beslut. Nu blev beslutet ändrat och han har precis tackat ja till sin plats på RGD.
– Det känns väldigt skönt, säger en lättad Kalle Lemmouh.

Kalle Lemmouh hade sett fram emot att börja riksgymnasiet för döva i Örebro. I april fick han avslag på sin ansökan. Motiveringen var kort. Den löd: ”Av detta audiogram framgår att sökande vid ansökningstillfället inte tillhör sökt målgrupp”.

– Jag blev både arg och förvirrad. Det är inte logiskt. Jag har ju gått på Manillaskolan (i Stockholm) under hela min skoltid och bara fått undervisning på teckenspråk, sade han till DT tidigare i år.

Han har cochleaimplantat (ci) och det är främst hemma han talar svenska. I skolan är det svenskt teckenspråk och skriven svenska som gäller för honom, utöver engelska och moderna språk.

Han och hans mamma, Lona Lemmouh, bestämde sig för att överklaga gymnasienämndens beslut till skolväsendets överklagandenämnd, som i sin tur skickade överklagan vidare till gymnasienämnden i Örebro.

I slutet av april gav gymnasienämnden ett glädjande besked: beslutet blev ändrat. Skolväsendets överklagandenämnd skulle dock först komma med ett slutligt avgörande. I juli blev allt klart i och med att Kalle Lemmouh nu tackat ja till sin plats på RGD.
Han och hans mamma jublade över beskedet.

– Det känns väldigt skönt; en sten som lättar från axlarna. Jag hoppas att det här leder till att andra döva som får ett liknande avslag i framtiden kan hänvisa till mitt fall. Och så vill jag tacka min mamma som hjälpt mig väldigt mycket med överklagan, säger Kalle Lemmouh.

– Det känns jättebra, jag skulle inte ha accepterat ett annat beslut, säger Lona Lemmouh som i sin tur vill tacka alla som engagerat sig i Kalle Lemmouhs fall och visat stöd och ställt upp med underlag till överklagandet.

DT:s artikel om Kalle Lemmouh blev årets mest lästa och väckte upprörda reaktioner i sociala medier.

Gymnasienämnden motiverade sitt ändrade beslut med: ”Eleven har genomgått specialskolan åk 1-10 med undervisning på teckenspråk. Riksgymnasiet har vid omprövning av sitt beslut om avslag, tungt vägt in elevens rätt till sitt förstaspråk, teckenspråket”.

Ett klokt beslut, anser Lona Lemmouh, som vill understryka att en elev måste få bestämma själv om hen vill använda ci/hörseltekniska hjälpmedel i skolan eller inte, och välja undervisningsspråk.

Kalle, när börjar du gymnasiet? 

–Den 17 augusti, men jag kommer att flytta till Örebro några dagar tidigare, säger Kalle Lemmouh, som ser fram emot att träffa sina kompisar från hela Sverige och bo i en ny stad och börja i en ny skola, som ett sätt att byta miljö.

– Du vill flytta från mamma, retas Lona Lemmouh.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-01

Publicerad: 2020-07-15