2022-01-25

Äldreboende i Uppsala som kan ta emot döva

Höganäs vård- och omsorgsboende ligger på Torkelsgatan, ca 15 minuters promenad från centrala Uppsala. FOTO: ANDERS TUKLER/UPPSALA KOMMUN

Uppsala kommun har beslutat att Höganäs vård- och omsorgsboende ges i uppdrag att ta emot döva. Inger Edwall, ordförande för Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening, ställer sig försiktigt positiv till nyheten.
   –  Vi har ännu inte sett boendet och vet inte hur teckenspråkskunnig personalen är, säger hon.

Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening (ULDPF) och Uppsala Läns Dövas Förening har länge arbetat för att döva ska få en bättre äldreomsorg i kommunen. Hittills har det gått i en positiv riktning, säger Inger Edwall.

2019 gjorde äldreförvaltningen en utredning om situationen för döva och hörselskadade inom kommunens äldreomsorg. Den 1 januari 2021 tillsattes en ny tjänst: äldrevägledare för döva, vilket DT skrev om i december 2020.

I juni förra året beslöt äldrenämnden att döva med biståndsbeslut* skulle ges förtur till ett vård- och omsorgsboende som var anpassat för dem, under förutsättning att det fanns ett särskilt boende som hade i uppdrag att ta emot målgruppen.

Nu står det klart att Höganäs på Torkelsgatan i Uppsala är det vård- och omsorgsboende som kan ta emot döva. Äldrevägledare Claire Grahn-Eriksson uppger för DT att boendet har medarbetare med en del teckenspråkskunskaper och erfarenhet av äldre döva. Men det betyder inte att alla som arbetar där kan tala svenskt teckenspråk. Ingen döv medarbetare finns i dagsläget.

– Planen är att en mindre grupp medarbetare bland annat ska erbjudas kompetens i kommunikation och få grundkunskap i dövkulturen för att kunna möta upp döva boenden på bästa sätt, skriver Claire Grahn-Eriksson i ett mejl till DT.

Verksamheten för döva på Höganäs är under uppbyggnad. Äldre döva som anser sig ha behov av vård och omsorg kan dock söka redan nu.

Hur många platser handlar det om?
– Det finns inte ett antal platser specifikt till döva boenden, är det flera som är i behov av vård och omsorg bereds plats efter tillgång i boendet, svarar Claire Grahn-Eriksson.

Äldre döva som bor i en annan kommun än Uppsala kommun kan ansöka om plats på Höganäs.

Inger Edwall säger att samtidigt som de på ULDPF är glada över nyheten om Höganäs, är de avvaktande. De har ännu inte gjort något besök på boendet eller sett vilka kunskaper personalen har i svenskt teckenspråk.

– Vi i ULDPF ska följa upp det. Det är väldigt viktigt att det ska bli bra för döva, säger hon, som också tycker att det är positivt att Höganäs kan ta emot döva från andra kommuner.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

*biståndsbeslut – beslut av biståndshandläggare inom kommunen. Hen kan t.ex. besluta att du har rätt till placering på ett vård- och omsorgsboende


Läs mer om Höganäs vård- och omsorgsboende här – och om vård- och omsorgsboende i Uppsala kommun här.

 

Uppdaterad: 2022-01-27

Publicerad: 2022-01-25